Podpora v nezaměstnanosti po zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Otázka

Dobrý den, jsem v zaměstnaneckém poměru ve zkušební době.

Vzhledem k tomu, že ve firmě nastaly změny a moje pracovní pozice se ruší, tak jsem byl vyrozuměn o tom, že k poslednímu dni v měsíci mě bude zrušen pracovní poměr ve zkušební době zaměstnavatelem.

Jaká bude procentní výše mého příspěvku v nezaměstnanosti?

Bude to první 2 měsíce 65%, další 2 měsíce 50% a potom 45% anebo hned od prvního měsíce 45%?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, Libor L. 3 roky 1 Odpověď 306 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud je pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnance nebo dohodou se zaměstnavatelem, bez uvedení vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti pouze 45% po celou dobu.

  Pokud je pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele, nebo s uvedením vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce, a 45% po zbytek doby.

  Viz. paragraf 50, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

  Vzhledem k tomu, že s vámi ukončí pracovní poměr zaměstnavatel, tak by se vám podpora v nezaměstnanosti neměla nijak krátit, a měl byste mít nárok na „plnou“ výši podpory (první dva měsíce 65%, atd.)

  Píšete o tom, že jste nyní ve zkušební době. Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je nutné splňovat podmínku 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění v předchozích 2 letech (tj. například doba v zaměstnání 12 měsíců za poslední 2 roky). Záleží tedy i na tom, zda jste před aktuálním zaměstnáním pracoval někde jinde.

  Dále může záležet i na tom, zda jste před aktuálním zaměstnáním, nebyl nezaměstnaný a nečerpal podporu v nezaměstnanosti. Pak by roli hrálo i to, zda jste před tím vyčerpal celou podpůrčí dobu nebo ne, a jak dlouho pracujete v aktuálním zaměstnání.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď