Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  1

  Pokud jste vedená na Úřadu práce jako nezaměstnaná, pak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí 3 měsíců. Za dobu prvních 3 měsíců, vám nebude podpora vyplácena, protože jste dostala odstupné za 3 měsíce. Podpora se vám tím nijak nekrátí, jen ji začnete dostávat až po uplynutí doby, za kterou vám náleželo odstupné.

  Na podporu v nezaměstnanosti byste tedy měla od začátku června a po dobu 8 měsíců (je vám nad 50 roků, ale méně než 55 roků), tj. do ledna 2022. První podporu byste měla dostat v průběhu července (vyplácí se zpětně za předchozí měsíc, podobně jako výplata).

  Po dobu, kdy je vám na Úřadu práce vyplácena podpora, nesmíte vykonávat žádné zaměstnání, bez ohledu na výši příjmu. Resp. pokud byste nějaké zaměstnání zahájila (i kdyby to byla jen nějaká krátkodobá brigáda), tak to povede k přerušení výplaty podpory.

  V době, kdy jste vedená na Úřadu práce, a není vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti (tj. první 3 měsíce, nebo případně následně, po skončení podpory), může omezeně pracovat. Může se jednat buď o práci v pracovním nebo služebním poměru, nebo to může být práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

  Na Úřadu práce si můžete vydělat maximálně jednu polovinu minimální mzdy. Aktuálně, v roce 2021 je to 7600 Kč hrubého měsíčně.

  Zahájení jakékoliv práce, musíte na ÚP nahlásit nejpozději v den zahájení. A pravidelně se pak dokládá výše měsíčního příjmu.

  Práce na dohodu o provedení práce (DPP), není povolena. Zahájení práce na DPP, by znamenalo vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, bez ohledu na výši příjmu.

  Jako nezaměstnaná nemůžete ani zahájit podnikání. Resp. zahájením podnikání byste se stala OSVČ jako hlavní činnost a vedlo by to k vyřazení z ÚP.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď