Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  U příspěvku na bydlení, se posuzuje více věcí – počet osob, které v bytě žijí, velikost města nebo obce, výše doložených nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí a výše příjmu (všech osob) za předchozí kalendářní čtvrtletí.

  Tím, že začnete podnikat jako OSVČ, tak bezprostředně o příspěvek na bydlení nepřijdete. Může to ale hrát roli v dalších čtvrtletích. Bude pak dokládat i příjem z podnikání a to může mít vliv na nárok, na tuto sociální dávku.

  Vzhledem k tomu, že nyní budete podnikat při rodičovské dovolené, pak budete OSVČ vedlejší. V tom případě, by se na vás vztahovalo ustanovení paragrafu 4, zákona státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

  (6) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu

  a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo

  b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu.

  Výše příjmu hraje roli nejenom u příspěvku na bydlení, ale případně i u příspěvku na dítě (pokud jej dostáváte).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď