Neprodloužení smlouvy na dobu určitou a neschopenka

Otázka

Dobrý den, prosíme o radu:

Naše mamka je zaměstnaná na dobu určitou, do 31. 10. 2021. S tím, že od 6. srpna 2021, je v pracovní neschopnosti. Neschopnost stále trvá, a podle lékaře bude pokračovat minimálně do konce roku.

Nyní jsme se se zaměstnavatelem dohodli, že jí nebude pracovní poměr prodloužen.

Otázka zní: musí se mamka přihlásit na úřad práce, až jí skončí pracovní poměr? Nebo, kdo za ní bude odvádět sociální pojištění, když již nebude zaměstnaná, ale bude v pracovní neschopnosti?

Předem velmi děkujeme za odpověď.

Vyřešeno
, , , , Žaneta Č. 3 roky 1 Odpověď 585 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  2

  Pracovní neschopnost, po skončení pracovního poměru na dobu určitou, pokračuje dále, bez toho že by se pro vaši matku něco měnilo.

  V pracovní neschopnosti (s nárokem na nemocenské dávky), může být i po skončení pracovního poměru.

  Maximální doba, po kterou je nárok na nemocenské dávky, je až 380 dní, od začátku neschopenky. V některých případech je možné i další prodloužení (až o 350 dní).

  Během pracovní neschopnosti, po ukončení zaměstnání, za vaši matku platí zdravotní pojištění stát. Tuto skutečnost, je ale případně nutné oznámit na zdravotní pojišťovnu. Viz. Povinnosti pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát (na webu VZP, jiné zdravotní pojišťovny to budou mít obdobně).

  Pojištěnec je povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

  Ke splnění oznamovací povinnosti se použije formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce

  Doba v pracovní neschopnosti (po skončeném zaměstnání), během které je nárok na nemocenské dávky, se započítává jako doba účasti na důchodovém pojištění.

  Viz zákon o důchodovém pojištění, zákon číslo 155/1995 Sb., paragraf 5:

  § 5

  (2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

  f) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a u dávky otcovské poporodní péče a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,

  Takže „sociální“ pojištění, není potřeba vůbec řešit. Doba v pracovní neschopnosti, se započítává pro nárok na důchod, jako doba důchodového pojištění (fakticky ale nikdo nic neplatí – ani stát).

  Po skončení zaměstnání, vaše matka nemusí chodit na Úřad práce. Dokud je na neschopence, tak ji na Úřadu práce nemohou zařadit, do evidence uchazečů o zaměstnání. A nevznikal by jí tak ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 25, odstavec 2:

  (2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou

  a) je uznána dočasně neschopnou práce,

  Na Úřad práce, by vaše matka měla jít, do 3 pracovních dní, od ukončení neschopenky. Pak jí případně bude vznikat i nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud budou splněny příslušné podmínky).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď