Návrat po rodičovské a znovu zkušební doba?

Otázka

Dobrý den, vrátila jsem se po rodičovské na své původní místo.

Podepsala jsem jen dodatek s novým vyšším platem, jinak mi běží původní smlouva bez přerušení.

Pracuji ve velké firmě, kde máme různé soutěže a vedoucí mi teď oznámila, že nemám nárok na výhru naší prodejny, protože jsem ve zkušebce.

Přitom o zkušební době nemám nikde ve smlouvě ani písmenko. Tu už jsem tam před lety absolvovala.

Má vedoucí pravdu? Můžu mít novou další zkušebku?

Děkuji

Vyřešeno
, Zuzka 2 roky 1 Odpověď 385 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Zkušební doba, nikdy nevyplývá automaticky. Zákoník práce, připouští, aby byla v určitých případech sjednána zkušební doba (paragraf 35). Ale jedná se vždy o vzájemnou dohodu (zaměstnanec se zkušební dobou musí souhlasit).

  Zkušební doba, také musí být vždy sjednána písemně (ústní dohoda o zkušební době, nemá žádný právní význam). Nemusí to být přímo v pracovní smlouvě, ale případně i v jiné samostatné smlouvě. Zkušební doba ale nemůže být sjednána v dodatku k pracovní smlouvě (dodatek je změnou, při změně není možné sjednat zkušební dobu).

  Zkušební dobu, je možné sjednat jen při zahájení pracovního poměru, nejpozději v den nástupu. V průběhu pracovního poměru – ani při změně pracovního poměru, už není možné sjednat zkušební dobu. Zkušební doba sjednaná až po nástupu do zaměstnání/v průběhu zaměstnání, je právně neplatná.

  Není také možné sjednat delší zkušební dobu, než stanoví zákoník práce, nebo její prodloužení. Ani pokud by byl „řadový“ zaměstnanec po uplynutí, např. tříměsíční, zkušební doby povýšen na vedoucí pracovní místo, není možno znovu sjednat novou zkušební dobu nebo ji prodloužit o další 3 měsíce.

  Vzhledem k tomu, že po návratu z rodičovské dovolené, se v žádném případě nejedná o nástup do zaměstnání (vznik pracovního poměru), tak ani případná změna (dodatek k pracovní smlouvě), neumožňuje právně platné sjednání zkušební doby. Není proto možné, abyste byla ve zkušební době, která by byla sjednána v souladu se zákoníkem práce.

  Viz paragraf 35, Zákoník práce:

  § 35

  Zkušební doba

  (1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než

  a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),

  b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.

  (2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3).

  (3) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

  (4) Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.

  (5) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

  (6) Zkušební doba musí být sjednána písemně.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď