Návrat do pracovního procesu, čerpání rodičovské dovolené, péče o dítě

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala na následující věc – ve věku 1 roku svého syna bych se chtěla vrátit do zaměstnání. Pobírám rodičovský příspěvek a zajímalo by mě, jaké jsou možnosti, abych o něj nepřišla.

Jaké mám možnosti z pohledu hlídání dítěte? Chápu, že do jeslí jej nemohu dát, pokud bych si přála celodenní péči o něho, mohla bych využít pouze 4 hodiny denně.

Jaké jsou další možnosti – chůva? Je možné mít chůvu na celý den a být tedy celý den v zaměstnání?

Pokud ano, platí tyto podmínky do 2 let věku syna?

Mnohokrát děkuji za Vaši reakci.

Vyřešeno
, Pavlína K. 3 roky 1 Odpověď 343 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě.

  Péče o dítě ale může být zajištěna i jinou formou, než že byste s ním musela být po celou dobu sama doma.

  První možností jsou zmíněné jesle/školka. Máte pravdu v tom, že u dětí do dvou let je omezení. Není to ale na 4 hodiny denně, ale na 92 hodin v měsíci (ono to ve výsledku vyjde podobně, celkový počet hodin za měsíc bude srovnatelný, takto ale máte možnost dát dítě do jeslí v některé dny na delší dobu).

  Viz paragraf 31, zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

  (3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

  a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,

  docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

  Druhou možností je pak to, že péči o dítě zajistí nějaká jiná dospělá (zletilá) osoba – což mohou být například vaši rodiče, příbuzní, nebo třeba zmíněná chůva:

  e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

  Tj. pokud budete mít zajištěno hlídaní pro dítě, pak budete mít i nadále nárok na rodičovský příspěvek. Omezení na dobu trávenou v jeslích nebo ve školce je 92 hodin za měsíc. A vztahuje se jen na děti do 2 roků.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď