Nárok na rodičovský příspěvek – jsem registrovaná na úřadu práce

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala:

Čekáme s přítelem první dítě. Mělo by se narodit v lednu 2022.

Momentálně jsem registrovaná na Úřadu práce (už několik měsíců). Už vím, že nebudu mít nárok na mateřskou.

Zajímalo by mě ale, jak to bude s rodičovskou? Budu mít nárok na rodičovskou dovolenou? A budu si moc vybrat na jak dlouho? Třeba na 3 roky?

Popřípadě – mohu být zaměstnaná jako administrativní pracovník z domova, během rodičovské dovolené?

Moc děkuji

Vyřešeno
, Jitka Ď. 3 roky 1 Odpověď 362 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Nárok na rodičovský příspěvek budete mít, i když jste před porodem nezaměstnaná a nevzniká vám nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

  Ve vašem případě, se ovšem nedá hovořit o rodičovské dovolené, v pravém slova smyslu. Rodičovská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které poskytuje zaměstnavatel, svým zaměstnancům z důvodu péče o dítě, maximálně do 3 roků dítěte.

  Pokud nejste zaměstnaná, pak ani nebudete na rodičovské dovolené. Máte ale nárok na rodičovský příspěvek. Což je sociální dávka, vyplácená Úřadem práce.

  Na rodičovský příspěvek má nárok osoba, která celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků. Aktuální výše rodičovského příspěvku je 300 000 Kč na jedno dítě (případně 450 000 Kč na dvojčata, či vícerčata).

  I když nebudete mít nárok na mateřskou (PPM), tak si můžete zvolit měsíční částku rodičovské. Ale jen do maximální částky 10 000 Kč měsíčně. V takovém případě byste rodičovský příspěvek čerpala 30 měsíců.

  Pokud byste chtěla rodičovský příspěvek čerpat do 3 roků dítěte, pak by to vycházelo na cca 8 334 Kč měsíčně (36 měsíců).

  Případně by bylo možné – pokud by v žádosti o rodičovský příspěvek, doložil příjem otec dítěte (a měl dostatečně vysoký vyměřovací základ pro PPM), čerpat rodičovský příspěvek i kratší dobu, a ve vyšší měsíční částce.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30, odstavec 3:

  (3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky

  a) nepřevyšující 10 000 Kč měsíčně,

  b) převyšující 10 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně; při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší, nebo

  c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

  Během doby, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, máte možnost pracovat v nějakém zaměstnání.

  Základní podmínkou pro nárok na tuto sociální dávku je to, že zajistíte celodenní péči o dítě.
  To mimo jiné znamená, že dítě do 2 roků věku, nesmí být ve školce/jeslích (nebo podobném zařízení), po dobu delší než 92 hodin měsíčně.

  Péči od dítěte, ale případně nemusíte zajišťovat vy sama osobně. Pokud by se v době vašeho zaměstnání, o dítě starala například babička, chůva nebo jiná dospělá osoba, pak je to v pořádku. Pokud ale budete pracovat z domu, tak se asi zvládnete postarat o dítě sama.

  Viz paragraf 31:

  (3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

  a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,

  e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

  Na rodičovský příspěvek, máte nárok i v době, kdy pracujete v zaměstnání na HPP, na částečný úvazek, na dohodu o provedení práce (DPP) na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo i v době, kdy podnikáte jako OSVČ. Výše příjmu, není nijak omezena.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď