Nárok na příspěvek na bydlení pro studenta – družstevní byt

Otázka

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká možnost, jak získat příspěvek na bydlení v mé situaci.

Jsem student bez příjmu, bydlím v Praze v podnájmu v družstevním bytě. Nájemce ve smlouvě potvrdil, že je vlastníkem bytu, má zde adresu trvalého pobytu a že družstvo s podnájmem souhlasilo. Já tam jsem uveden jako podnájemce.

Zatím zde nemám zřízen trvalý pobyt. Na internetu jsem se dočetl, že na příspěvek má nárok pouze nájemce s trvalým pobytem. Je možnost se nějak dohodnout s vlastníkem?

Děkuji za radu

Vyřešeno
, Petr M. 3 roky 1 Odpověď 480 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Informace, které jste našel na internetu, byly už zastaralé. Podmínka trvalého bydliště byla zrušena již v loňském roce. Takže trvalé bydliště v bytě, kde byste chtěl žádat o příspěvek na bydlení, už nepotřebujete.

  Problém je ale jinde. Tím, že se jedná o družstevní byt, tak „majitel“ bytu má s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu. Byt je fakticky ve vlastnictví družstva. A majitel bytu jej užívá na základě nájemní smlouvy.

  Pokud v bytě bydlíte vy, tak můžete mít s majitelem bytu uzavřenu pouze podnájemní smlouvu. A podnájem je něco jiného než nájem.

  Příspěvek na bydlení je možný jen u bytu, užívaného na základě nájemní smlouvy. Na podnájem, se příspěvek na bydlení nevztahuje.

  § 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

  (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže

  a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně

  b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

  Tohle nějakou dohodou s vlastníkem nevyřešíte. Musel byste si jedině pronajímat byt přímo od družstva, což dost dobře nejde.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď