Nárok na PPM ze součtu ochranných lhůt ze zaměstnání

Otázka

Dobrý den, mám dotaz ohledně nároku na PPM.

Byla jsem půl roku evidovaná na ÚP, poté jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem ale odešla ve zkušební době (po 60 dnech), tudíž mi vzniká ochranná lhůta 60 dní jelikož jsem již byla v novém zaměstnání od začátku těhotná.

Nyní jsem opět 30 dní vedená na ÚP. Když teď nastoupím do nového zaměstnání, kde se mi bude načítat nová ochranná lhůta, bude se přičítat k ochranné lhůtě z předešlého zaměstnání (60 dní) nebo se mi tato ochranná lhůta z minulého zaměstnání zkrátila již o dobu evidence na ÚP tedy 60-30=30 a lhůta z nového zaměstnání by se připočítávala už jen k těm zbylým 30 dnům?

Podmínku 270 odpracovaných dnů za předchozí 2 roky mám splněnou. Jedná se mi o to aby mi vyšel nárok na PPM z ochranné lhůty.

Předem děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Gabriela 3 roky 1 Odpověď 430 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Ochranná lhůta pro nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) je popsána v paragrafu 15, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Pokud jste po skončení předchozího zaměstnání měla ochrannou lhůtu 60 dní, a následně byla 30 dní na Úřadu práce, tak vám nyní zbývá ochranná doba už jen 30 dní.

  Po nástupu do nového zaměstnání, se ochranná doba „zastaví“. Doba v novém zaměstnání (kalendářní dny), se pak bude připočítávat k těmto zbývajícím 30 dnům, až do maximálních 180 dní.

  Pokud byste například nové zaměstnání opět ukončila po 60 dnech, budete mít následně ochrannou dobu 90 dní (30 dní z předchozího zaměstnání + 60 dní z nového zaměstnání).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď