Nárok na podporu po skončení delší neschopenky (smlouva v práci na dobu určitou)

Otázka

Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotaz:

Nastoupil jsem do zaměstnání počátkem července 2020. Na začátku ledna 2021 jsem nastoupil na nemocenskou, která pořád trvá (už je to skoro rok, co jsem doma na neschopence).

Mezitím mi (31. 8. 2021) skončila smlouva na dobu určitou. Po 1 roce končí podpůrčí doba na nemocenské.

Budu se v lednu 2022 hlásit na ÚP a zajímá mě, zda mám nárok na podporu, resp. zda nemocenská se počítá do odpracované doby.

Děkuji, zdravím

Vyřešeno
, , JB. 2 roky 1 Odpověď 1271 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Maximální podpůrčí doba nemocenské (maximální doba nároku na nemocenské dávky), je až 380 kalendářních dní, od začátku neschopenky. Není to tedy přesně rok, ale spíše rok a 14 dní.

  Máte ale současně možnost, požádat na OSSZ, o prodloužení podpůrčí doby. Záleží na tom, jaký je váš zdravotní stav a jak by to bylo posouzeno (na prodloužení není nárok automaticky).

  Prodloužení podpůrčí doby nemocenské, je maximálně o 90 dní (takto se ale podpůrčí doba může prodloužit i několikrát – celkem maximálně o dalších 350 dní). Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 26 a 27:

  § 25

  (1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.

  § 27

  Po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26.

  Pokud by vám podpůrčí doba nebyla prodloužena (nebo o to nebudete žádat a skončí vám pracovní neschopnost), pak se můžete obrátit na Úřad práce, a podat si žádost o podporu v nezaměstnanosti.

  Na podporu v nezaměstnanosti byste měl mít nárok. U podpory je podmínka, minimální doby účasti na důchodovém pojištění („minimální odpracovaná doba“), v rozsahu 12 měsíců za poslední dva roky.

  Do těchto 12 měsíců se počítá jak samotné zaměstnání (výkon práce, i doba na neschopence před skončením pracovního poměru), tak případně i náhradní doba zaměstnání, což je u vás pracovní neschopnost po skončení smlouvy na dobu určitou. Na podporu máte určitě nárok.

  Po dlouhodobé pracovní neschopnosti (po skončeném zaměstnání), ale zpravidla bývá podpora jen velmi nízká. Pokud vám vznikne nárok na podporu započítáním náhradní doby (nemocenská po skončení zaměstnání), pak se podpora nepočítá z vaší mzdy v zaměstnání, ale počítá se z průměrné mzdy v ČR.

  Pro rok 2022 je průměrná mzda stanovena na 37 047 Kč. A podpora je jen „minimální“:

  • První dva měsíce je to 15% z průměrné mzdy, tj. pouze 5558 Kč
  • Další dva měsíce je to 12% z průměrné mzdy, tj. pouze 4446 Kč
  • Za další měsíce (*) je to 11%, tj. pouze 4076 Kč

  (*) Délka podpory je závislá na vašem věku, k datu podání žádosti o podporu. Do 50 roků je to 5 měsíců, nad 50 do 55 roků je to 8 měsíců a nad 55 roků je to 11 měsíců

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď