Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, když jsem na Úřadu práce

Otázka

Dobrý den.

Od 1. 12. 2020 jsem vedena na úřadu práce. V zaměstnání mi kvůli těhotenství neprodloužili smlouvu.

Mám nárok na mateřskou? V tomto zaměstnání jsem pracovala rok a předtím v jiném 2,5 roku Termín porodu mám 10-12 července 2021.

Do ochranné lhůty se vejdu, když půjdu na mateřskou 8 týdnů před porodem. Ale prý nárok mít kvůli tomu, že jsem na pracáku.

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Ivana F. 3 roky 1 Odpověď 674 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Jen pro přesnost. Mateřská dovolena, je volno (pracovní volno bez náhrady mzdy), které vám případně poskytuje zaměstnavatel. Na mateřskou dovolenou, ty nárok zcela určitě nemáte. Něco jiného je ale peněžitá pomoc v mateřství. To je dávka, vyplácená po dobu 28 týdnů na základě nemocenského pojištění.

  Pokud na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) nastoupíte ještě v průběhu ochranné doby, pak byste nárok mít měla.

  Ochranná doba je až 180 dní po skončení zaměstnání, ve kterém jste již byla těhotná. Vzhledem k termínu porodu tedy předpokládám, že při ukončení zaměstnání jste byla těhotná. Tj. po skončení tohoto zaměstnání je zde ochranná doba 180 dní. Ta by měla být do 29. 5. 2021.

  Viz. Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Pokud máte termín porodu 12. 7. 2021, pak byste na PPM mohla nastoupit již 17. 5. 2021 (8 týdnů před porodem). Vzhledem k tomu, že toto datum spadá ještě do ochranné doby, pak byste nárok mít měla.

  Termín nástupu na mateřskou (PPM) je určen v paragrafu 34, zákona o nemocenském pojištění:

  § 34 Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství

  (1) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává

  a) dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď