Nárok na mateřskou u druhého dítěte během rodičovské

Otázka

Dobrý den, 31. 3. 2021 jsem nastoupila na mateřskou. Nyní jsem na rodičovské do 3 let syna.

Plánujeme 2 miminko ještě před skončením rodičovské a zajímá mě, zda mám od zaměstnavatele nárok znovu na mateřskou, když mám od 1. 1. 2020 smlouvu na dobu neurčitou?

Nebo mohu po narození druhého dítěte pobírat jen rodičovský příspěvek a na mateřskou nemám nárok?

V případě, že mám, řeší se to zase žádostí o mateřskou, kterou dostanu v těhotenství od svého dr.?

Předem moc děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Kristýna 2 roky 1 Odpověď 625 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Pokud jste během rodičovské dovolené stále zaměstnaná (máte pracovní poměr na dobu neurčitou, a zaměstnavatel vám v podstatě nemůže dát výpověď, kromě několika málo vzácných výjimek), pak je to u vás s nárokem na mateřskou jednoduché.

  Pokud budete během rodičovské dovolené znovu těhotná, tak byste v příslušné době (6 až 8 týdnů před porodem), ukončila rodičovskou dovolenou, a ihned zahájila mateřskou dovolenou.

  Současně by vám byla ukončena výplata rodičovského příspěvku (k tomu se ještě vrátím) a začala by vám být vyplácena „mateřská“ (peněžitá pomoc v mateřství).

  Postup vyřízení mateřské je identický, jako u prvního dítěte. Váš lékař vám vyplní příslušnou žádost, kterou předáte svému zaměstnavateli. Současně mu nahlásíte ukončení rodičovské dovolené a začátek mateřské dovolené.

  Výpočet „mateřské“ (PPM), na kterou by vám vznikl nárok u druhého dítěte, by vycházel ze stejného příjmu (vyměřovacího základu), jako u prvního dítěte.

  Na to, že řada žen, má druhé dítě krátce po tom prvním, pamatuje přímo zákon. Pokud se druhé dítě narodí nejpozději do 4 roků toho prvního, tak se výpočet PPM, může odvíjet ze stejných příjmů (vyměřovacího základu), jako u prvního dítěte.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 19, odstavec 3:

  (3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

  Výsledná mateřská na druhé dítě, ale může být i o něco málo vyšší než u prvního dítěte (záleží na výši vašeho příjmu), protože se postupně zvyšují redukční hranice. Případný rozdíl, ale nebude moc velký.

  Měla byste tedy úplně stejný nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství, jako u prvního dítěte.

  To, že jste nyní na rodičovské dovolené, neznamená žádné omezení. Podstatné je zde to, že jste stále zaměstnaná. Pokud by vám pracovní poměr skončil, pak by to byla úplně jiná situace.

  Pokud se vám druhé dítě narodí tak, že byste nestíhala vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku (ten si případě můžete nechat zvýšit ve chvíli, kdy budete těhotná), tak můžete mít po narození druhého dítěte nárok, na doplacení nevyčerpané části rodičovské (rodičovského příspěvku).

  Dříve se stávalo, že tato nevyčerpaná část rodičovské propadala (ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na PPM, tak zaniká nárok na rodičovský příspěvek). Od poloviny roku 2021, ale platí změna, a je možné doplacení zbylé části.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30a:

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď