Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Rodičovská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které vám poskytuje zaměstnavatel. Z titulu rodičovské dovolené, nevzniká nárok na nějaké „finanční zabezpečení“.

  Podle zákoníku práce, má zaměstnavatel povinnost, poskytnout rodičovskou dovolenou, na základě žádosti zaměstnance.

  U žen následuje rodičovská dovolená zpravidla po skončení mateřské dovolené (prvních 28 nebo 37 týdnů). U mužů je možné na rodičovskou dovolenou nastoupit po narození dítěte. Délka rodičovské dovolené je maximálně do 3 roků dítěte (končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte).

  V konečném důsledku mohou být oba rodiče na rodičovské dovolené současně. Rodičovská dovolená neznamená ve své podstatě nic jiného, než že vám zaměstnavatel poskytl určitou formu neplaceného volna.

  Něco jiného je pak čerpání rodičovského příspěvku. Na ten má nárok jen jeden z rodičů. Nárok na rodičovský příspěvek, vzniká z titulu péče o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků.

  Rodičovský příspěvek, nesouvisí přímo s rodičovskou dovolenou. Tj. je možné čerpat rodičovský příspěvek, a při tom dále chodit do zaměstnání. Nebo je možné být doma na rodičovské dovolené a při tom dostávat rodičovský příspěvek. Není zde ale podmínka, že příjemce rodičovského příspěvku, by musel být na rodičovské dovolené.

  Váš přítel může zaměstnavateli nahlásit rodičovskou dovolenou, a pak nebude muset chodit do zaměstnání. Nevzniká mu tím ale nárok na žádný příjem od státu nebo něco podobného. Tj. není zde žádný benefit v tom, že by v jednom zaměstnání čerpal rodičovskou dovolenou a pracoval někde jinde.

  Pokud by šlo jen o čerpání rodičovského příspěvku, tak ten může přítel nebo i vy, čerpat i během zaměstnání.

  Během rodičovské dovolené, můžete bez omezení pracovat, podnikat apod. Není nijak omezen váš příjem.

  To samé platí i pro situaci, kdy čerpáte rodičovský příspěvek. I zde je možné bez omezení pracovat, podnikat, nebo mít libovolné příjmy.

  U rodičovského příspěvku je pouze podmínkou, že musí být zajištěna péče o dítě. Což znamená například to, že děti do 2 roků, nesmí trávit ve školce (nebo jiném podobném zařízení) více než 92 hodin měsíčně.

  Něco jiného by byla situace, kdybyste měla na mysli čerpání peněžité pomoci v mateřství, o kterou by si případně žádal přítel. Tam by to bylo jiné.

  Po dobu čerpání PPM (na kterou může mít přítel případně nárok od začátku 7 týdne po porodu, po dobu 22 týdnů), není možné vykonávat stejné zaměstnání, na jehož základě je vyplácena PPM.

  Během čerpání PPM, je ale případně možné vykonávat nějakou jinou práci pro jiného zaměstnavatele (bez omezení na počet hodin / výše příjmu). Nebo je případně možné pracovat i pro stejného zaměstnavatele – za předpokladu, že by byla uzavřena jiná pracovní smlouva na jinou pracovní činnosti (než je ta, na základě které vzniká nárok na PPM).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď