Může nezaměstnaný na ÚP pracovat na dohodu u dvou různých firem?

Otázka

Dobrý den,

Zajímalo by mě, jak je to s možností nějaké práce pro nezaměstnané.

Může nezaměstnaný pracovat na dohodu o provedení práce jen pro jednu firmu? Nebo může na dohodu pracovat i pro dvě různé firmy?

Zatím nejsem v evidenci Úřadu práce, ale zajímalo by mě, jak by to bylo, kdybych byl vedený na ÚP, a chtěl mít nějaký přivýdělek.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Radim G. 3 roky 1 Odpověď 508 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  V době, kdy je nezaměstnanému na Úřadu práce, vyplácena podpora v nezaměstnanosti, nemůže nikde pracovat. Pokud by nezaměstnaný zahájil nějakou práci (v pracovním poměru, na dohodu), tak se výplata podpory přeruší (bez ohledu na výši příjmu).

  Pokud ale nezaměstnanému Úřad práce podporu nevyplácí (nárok na podporu vůbec nevznikl, nebo již podpora skončila), tak je možné pracovat.

  Platí ale několik omezení:

  • Nesmí se jednat o práci na dohodu o provedení práce (DPP)
  • Je možná jen práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo v pracovním poměru
  • Hrubý měsíční příjem nesmí být vyšší než jedna polovina minimální mzdy
  • V roce 2021 je minimální mzda 15 200 Kč, nezaměstnaný tedy může mít přivýdělek maximálně do 7600 Kč
  • V roce 2022 se zvýší minimální mzda na 16 200 Kč, a tím se zvýší i výše maximálního příjmu pro nezaměstnané na 8100 Kč


  Jako nezaměstnaný na Úřadu práce, tedy nesmíte pracovat na DPP
  (to by váš Úřad práce ihned vyřadil z evidence).

  Při práci na DPČ, pak nesmíte mít příjem vyšší než 7600 Kč za měsíc (nebo 8100 Kč měsíčně v roce 2022). Pokud byste měl vyšší příjem, tak vás Úřad práce opět vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání.

  Pokud budete pracovat na dohodu (DPČ), pak můžete pracovat klidně i pro více firem. V takovém případě, se ale příjem od různých zaměstnavatelů sčítá = celkový součet ze všech dohod, nesmí být více než polovina minimální mzdy.

  Viz paragraf 25, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

  a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

  b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

  Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď