Minimální rodičovská – může být rodičovská dovolená jen na 6 měsíců?

Otázka

Dobrý den,

mohli byste mi prosím poradit, jaká je možná nejkratší doba rodičovské dovolené?
Je možné žádat o příspěvky, když by partner nastoupil na rodičovskou dovolenou, jen na 6 měsíců?

Jestli ne, jaké jsou možnosti? Jaká je nejkratší doba na rodičovské dovolené, abychom měli nárok na pobírání rodičovského příspěvku?

Může se při rodičovské dovolené pracovat na poloviční úvazek?

Chtěla bych nastoupit na mateřskou dovolenou a plně ji využít. Po skončení mateřské dovolené, bych se ale ráda vrátila do práce s tím, že by si partner požádal o rodičovskou dovolenou, ale jen na 6 měsíců.

Děkuji moc za radu

Vyřešeno
, Pavlína W. 2 roky 1 Odpověď 515 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Rodičovská dovolená a čerpání rodičovského příspěvku, jsou dvě zcela nezávislé věci:

  • Rodičovskou dovolenou řešíte se svým zaměstnavatelem.
  • Rodičovský příspěvek řešíte s Úřadem práce.

  Na rodičovský příspěvek, máte nárok, i když nejste na rodičovské dovolené. Stejně tak je možné být na rodičovské dovolené a nepobírat rodičovský příspěvek. Nijak to spolu nesouvisí.

  Po skončení mateřské dovolené, tedy vůbec nemusíte nastupovat na rodičovskou dovolenou, a přesto můžete mít nárok na rodičovský příspěvek (pokud jsou splněny příslušné podmínky – viz dále).

  Nárok na rodičovskou dovolenou, řeší zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), a ten stanovuje pouze maximální délku rodičovské dovolené. Tj. maximálně do 3 roků dítěte.

  Minimální délka rodičovské dovolené není přímo stanovena – viz paragraf 196:

  § 196 Rodičovská dovolená

  K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

  Takže pokud si partner v zaměstnání požádá o rodičovskou dovolenou v délce 6 měsíců, pak by mu měl zaměstnavatel vyhovět (viz „a to v rozsahu, o jaký požádají“).

  Během rodičovské dovolené, můžete bez větších omezení pracovat – na nějaké brigádě, na poloviční úvazek, na plný úvazek, podnikat atd.

  Rodičovská dovolená, je v podstatě „neplacené volno“ (resp., pracovní volno bez náhrady mzdy). Je tedy možné bez větších omezení pracovat v jiném zaměstnání či podnikat.

  Nárok na rodičovský příspěvek, nijak nesouvisí s tím, zda jste/nejste na rodičovské dovolené. Na rodičovský příspěvek, máte nárok, i když, nejste na rodičovské dovolené a chodíte do zaměstnání na plný úvazek.

  Musí být ale splněna příslušná podmínka = nárok na rodičovský příspěvek, je v případě, že je zajištěna celodenní péče o dítě. Tuto péči, nemusíte ve výsledku zajišťovat vy, může to být případně i jiná (zletilá) osoba.

  Pro děti do 2 roků platí omezení, že nesmí být ve školce (nebo jiném podobném zařízení), po dobu delší než 92 hodin měsíčně.

  Viz paragraf 31, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

  (3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

  a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci
  ….
  e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

  docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

  Pokud byste ale například byla domluvená, že po skončení mateřské dovolené, se bude o dítě starat babička (nebo třeba chůva), pak byste mohla chodit do zaměstnání, měla byste nárok na rodičovský příspěvek, aniž by partner musel být na rodičovské dovolené.

  Co se týká minimální doby, za kterou je případně možné vyčerpat rodičovský příspěvek, tak ta se odvíjí od vašich příjmů.

  Rodičovský příspěvek je ve výši 300 000 Kč na jedno dítě. Vy si pak můžete stanovit měsíční částku.

  Pokud byste měla vysokou hrubou mzdu (řádově cca 140 000 Kč měsíčně), pak je možné zvolit maximální možnou měsíční částku rodičovského příspěvku – 43 470 Kč měsíčně (platí pro rok 2021, v roce 2022 to bude o něco více). Pak se dá celý rodičovský příspěvek vyčerpat za cca 7 měsíců.

  Maximální možná výše rodičovského příspěvku (měsíční částka), je 30ti násobek z 70% z denního vyměřovacího základu pro PPM (odvíjí se od vašich příjmů). Například při hrubé mzdě 60 000 Kč, by byla maximální měsíční rodičovská cca 33 500 Kč.

  Viz paragraf 30, zákon o státní sociální podpoře:

  b) převyšující 10 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně; při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší, nebo

  Vzhledem k tomu, že rodičovský příspěvek je možné čerpat i během doby, kdy chodíte do zaměstnání, tak asi není důvod, snažit se RP vyčerpat co nejrychleji.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď