Mateřská dovolená na 2 dítě po skončení pracovního poměru

Otázka

Dobrý den,

v současné době jsem na rodičovské dovolené s dcerou, které budou v květnu 2 roky. Rodičovskou dovolenou mám do letošního října, ale nechám si ji prodloužit do příštího srpna/září, než malá nastoupí do školky.

Můj první dotaz: jaká je minimální výše rodičovského příspěvku, aby za mě dál platil stát SZP a aby se doba péče o dceru započítala do odpracovaných let?
Druhý dotaz: Pracovní poměr jsem měla na dobu určitou, skončil 31. 5. 2019 (malá se narodila 20. 5. 2019).

Pokud bychom uvažovali o druhém dítěti a druhé těhotenství by navazovalo na první rodičovskou dovolenou, co musím udělat pro to, abych měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství? (do zaměstnání nastoupit nemůžu, nemám pro malou hlídání a ani ji ve 2 letech ještě nechci dávat na celý týden do školky…). V současnosti pracuji 1 den v týdnu na DPP.

Děkuji za radu a přeji krásný den

Vyřešeno
, , Petra Z. 3 roky 1 Odpověď 334 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Minimální výše rodičovského příspěvku není přímo stanovena. Je to tak, že částka, která vám zbývá k čerpání (z původních 300 000 Kč), se při změně doby, rozpočítá na příslušný počet měsíců. Pro sociální dávky obecně platí, že pokud částka na měsíc nedosahuje 100 Kč, pak se dávka vyplácí čtvrtletně:

  § 57

  (1) Dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležely, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci. Nedosahuje-li dávka částky 100 Kč měsíčně, vyplácí se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které dávka náležela, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto kalendářním čtvrtletí. Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s příjemcem dávky, že bude dávku, která nedosahuje částky 100 Kč měsíčně, vyplácet za delší období, než je uvedeno v předchozí větě; sjednané delší období nesmí přesáhnout dobu jednoho roku a dávka se v takovém případě vyplatí nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto období.

  Tj. oněch 100 Kč na měsíc sedá brát jako určité minimum, které by asi bylo dobré zachovat.

  Co se týká placení zdravotního pojištění, tak to za vás stát platí po dobu, kdy vám bude vyplácen rodičovský příspěvek. Takže pokud si ho necháte vyplácet například ve zmíněné částce 100 Kč měsíčně, tak by za vás stát i nadále platil zdravotní pojištění.

  U sociálního pojištění je to trochu jinak. To za vás stát (ani nikdo jiný) přímo neplatí. Doba péče o dítě, až do jeho 4 roků, se vám ale následně zahrne do „odpracovaných“ roků, pro nárok na důchod. Není zde přímá vazba na rodičovský příspěvek.

  K vašemu druhému dotazu a možnému nároku na mateřskou dovolenou na druhé dítě:

  Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), byste nyní nárok neměla. Tím, že vám pracovní poměr skončil již v době narození prvního dítěte, jste od té doby nezaměstnaná a nesplňujete tak žádnou z podmínek pro nárok na PPM.

  To, že máte momentálně nějakou brigádu na DPP, vůbec nestačí. Abyste měla nárok na PPM, tak byste musela pracovat v nějakém zaměstnání, které vám bude zakládat účast na nemocenském pojištění.

  U práce na DPP, je to při měsíčním příjmu nad 10 000 Kč. Pokud by to byla nějaká práce na DPČ, tak tam vzniká účast na nemocenském pojištění při příjmu od 3500 Kč. Nebo byste případně musela nastoupit do pracovního či služebního poměru.

  Potřebujete splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní za poslední dva roky (před začátkem PPM). Tj. abyste měla nárok na PPM u druhého dítěte, tak potřebujete nyní alespoň cca 9 měsíců pracovat (v zaměstnání, nebo na nějakou dohodu, s účastí na nemocenském pojištění).

  A dále potřebujete, abyste v době zahájení PPM (6-8 týdnů před porodem), byla účastníkem nemocenského pojištění nebo alespoň v ochranné době.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď