Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení práce na dobu určitou

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z kolika měsíců se počítá podpora v nezaměstnanosti a kolik procent by to bylo?

Poslední 2 roky jsem pracovala jen pro jednoho zaměstnavatele. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 1. 2021. Zaměstnavatel mi sdělil, že nemám počítat s tím, že by se smlouva prodlužovala, takže od února budu nezaměstnaná.

Zajímalo by mě, z čeho se počítá podpora. Na konci roku jsme dostávali odměny, takže teď v lednu jsem dostala podstatně vyšší výplatu. Bude to mít vliv na výpočet podpory v nezaměstnanosti?

A kolik budu mít podporu? Bude to jen 45% nebo bude podpora 65%? Je mi 25 roků.

Předem děkuji za radu

Vyřešeno
, Kristýna V. 3 roky 1 Odpověď 696 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující průměrný (čistý) výdělek. Tento průměrný výdělek se stanovuje na základě příjmu, v předchozím kalendářním čtvrtletí. Takže to, že jste v lednu 2021 dostala vyšší výplatu, nebude bohužel hrát žádnou roli.

  Průměrný výdělek se bude určovat na základě vašeho příjmu v měsících říjen až prosinec 2020. Postup výpočtu průměrného výdělku se řídí Zákoníkem práce, paragrafy 351 až 362.

  Co se týká výše podpory v nezaměstnanosti, taky byste měla mít nárok na podporu v plné výši. Tj. 65% z průměrného čistého výdělku za první dva měsíce, 50% za další dva měsíce a 45% za poslední měsíc.

  Ke krácení výše podpory v nezaměstnanosti na 45% po celou dobu, dochází jen v případě, že sama ukončíte zaměstnání bez vážného důvodu. Tedy v případě, že by byl pracovní poměr ukončen výpovědí z vaší strany, nebo pokud by byl ukončen dohodou, bez uvedení nějakého vážného důvodu.

  Vzhledem k tomu, že u vás se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, tak máte následně nárok na podporu v plné výši.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50:

  (3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď