Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Výše podpory v nezaměstnanosti, se určuje na základě průměrného měsíčního čistého výdělku. Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50:

  Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

  § 50

  (1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

  Z průměrného měsíčního výdělku, pak máte nárok první dva měsíce na 65%, další dva měsíce na 50% a zbytek doby (1 až 7 měsíců, v závislosti na věku), na 45%.

  Pouze, pokud by bylo zaměstnání ukončeno výpovědí z vaší strany (nebo dohodou), bez tzv. „vážného důvodu“ (paragraf 5, odstavec c, zákon o zaměstnanosti), pak je podpora po celou dobu jen 45%.

  Průměrný čistý měsíční výdělek, je ale trochu něco jiného, než čistá mzda.
  Průměrný výdělek se určuje podle Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 351 až 362. Při výpočtu se zpravidla vychází z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí.

  Postupuje se tak, že se hrubá mzda, včetně různých příplatků (jako například za práci přes čas), vydělí počtem odpracovaných hodin (včetně přesčasových). Výsledkem je pak průměrný hrubý hodinový výdělek. Ten se násobí dohodnutou týdenní pracovní dobou, a příslušným koeficientem, aby z toho vznikl průměrný hrubý měsíční výdělek. A z něj se pak dopočítá ten čistý (sociální, zdravotní, daně, atd.).

  Pokud jste ale v zaměstnání v posledním čtvrtletí nepracovala alespoň 21 dní, pak se namísto průměrného výdělku použije tzv. „pravděpodobný výdělek“. Vychází se z toho, co máte uvedeno v pracovní smlouvě, jaká mzda je obvyklá pro vaši pracovní pozici.

  Viz paragraf 355:

  Pravděpodobný výdělek

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  To, že jste byla v pracovní neschopnosti, nemá na výpočet průměrného výdělku žádný přímý vliv.

  Nemocenská (od zaměstnavatele nebo od ČSSZ), do výpočtu nijak nestupuje. Vychází se jen ze skutečně odpracovaných hodin, nebo se to určí, jako pravděpodobný výdělek.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď