Insolvence – které osoby se počítají mezi vyživované

Otázka

Dobrý den,

Prosím, jak to chodí, když jsem v insolvenci? Nyní pobírám rodičovský příspěvek 7500 Kč. Otěhotněla jsem a budu si nechávat zvýšit částku na maximální, abych ji vyčerpala ještě před porodem.

Započítávají se mi děti, které mám teď, do vyživovaných osob na srážky, když je má partner na odečtech na daních?

Děkuji

Vyřešeno
, , David 3 roky 1 Odpověď 2236 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Daňovou slevu na dítě, si může u zaměstnavatele/v daňovém přiznání, uplatnit vždy jen jeden z rodičů.

  Uplatnění nezabavitelné částky, za vyživované osoby, je ale něco úplně jiného.

  Při výpočtu nezabavitelné částky, při exekuci nebo insolvenci, je možné započítat všechny vyživované osoby, oběma manželům/rodičům.

  Například pokud by dva manželé, byli oba v exekuci nebo insolvenci, tak se u každého z nich, mezi vyživované osoby započítá druhý manžel, a oba si započítají děti.

  Pokud by například měli dvě děti, tak se u obou manželů určí základní nezabavitelná částka, jako součet částky 7 872,75 (nezabavitelná částka za dlužníka) a 3x částky 2 624,25 Kč (nezabavitelná částka za manžela/manželku a každé vyživované dítě). Tj. nezabavitelné minimum by pro každého z manželů, v tomto příkladu bylo 15 746 Kč.

  U vás, pokud s partnerem nejste manželé, se do nezabavitelné částky, mohou započítat jen děti. To, že na ně partner uplatňuje daňovou slevu na dítě, zde nehraje žádnou roli. S nezabavitelnou částkou to nijak nesouvisí.

  Upozorňuji také na to, že od 1. 7. 2021 se mění zákon o státní sociální podpoře, kterým se řídí výplata rodičovského příspěvku.

  Zatímco doposud, vám u rodičovského příspěvku hrozilo, že o část přijdete, pokud ho nestihnete vyčerpat před narozením dalšího dítěte (nebo před nástupem na mateřskou s druhým dítětem), od začátku července 2021, už to bude jinak.

  Pokud je váš partner zaměstnaný (a je u něj možné stanovit vyměřovací základ), pak je nově možnost, si nechat vyplatit zbývající část rodičovského příspěvku, v jednorázové platbě.

  Viz. paragraf 30a, v novele zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

  § 30a

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď