Délka RD a následující PPM na druhé dítě

Otázka

Dobrý den, mám dva dotazy:

První, zda mohu čerpat RP dva roky, ale zůstat doma s dcerou na RD tři roky. Počítám s tím, že ten třetí rok nebudu mít nárok na příspěvek, ale zdravotní a sociální pojištění bude placeno státem a zaměstnavatel má povinnost mi držet pracovní místo. Je tomu tak?

Dále by mě zajímalo, z čeho se bude počítat případná další PPM, když si u zaměstnavatele přivydělávám na DPČ. Bude PPM stejná, jako u prvního dítěte, anebo se vypočítá z přivýdělku?

Moc děkuji za Váš čas věnovaný mému dotazu.

Vyřešeno
, , Veronika B. 3 roky 1 Odpověď 368 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Doba čerpání rodičovské dovolené v zaměstnání a doba čerpání rodičovského příspěvku, jsou dvě zcela nezávislé věci.

  Rodičovskou dovolenou (pracovní volno bez náhrady mzdy), vám poskytuje zaměstnavatel a můžete ji mít až do maximálně 3 roků dítěte. Tj. pokud máte v zaměstnání domluvenou rodičovskou dovolenou až do 3 roků dítěte, tak můžete být doma, až do této doby. A to bez ohledu na to, že ve 3 roce, již nebudete mít nárok na rodičovský příspěvek.

  Zdravotní pojištění za vás platí stát v době, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, nebo kdy jste na mateřské či rodičovské dovolené.

  Sociální pojištění za vás nikdo neplatí (ani během RD ani v souvislosti s RP, doba péče o dítě až do 4 roků, se ale započte pro nárok na důchod).

  Tj. pokud vám podmínky umožňují vyčerpat rodičovský příspěvek už za dva roky (máte dostatečně vysoký vyměřovací základ, pro možnost volby adekvátně vysoké měsíční částky RP), tak to můžete mít klidně takto.

  Co se týká výpočtu další PPM, tak bude záležet na tom, zda vám daná práce (přivýdělek) na DPČ u vašeho zaměstnavatele, zakládá účast na nemocenském pojištění.

  V roce 2021 vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud máte u DPČ příjem od 3500 Kč (v roce 2020 to bylo od 3000 Kč).

  Pokud by vám na základě DPČ, vznikla účast na nemocenském pojištění, a pokud byste u této DPČ plnila i všechny ostatní podmínky (minimální doba účasti na nemocenském pojištění 270 kalendářních dní, atd.), pak byste mohla mít nárok na PPM i na základě této dohody.

  Tj. jak na základě vašeho zaměstnání na HPP, tak i na základě práce na DPČ. Záleží i na tom, kdy budete těhotná, a kdy byste zahajovala druhou mateřskou. A jaké podmínky budou v té době splněny.

  U druhé mateřské se vychází, buď za vašeho příjmu (vyměřovacího základu), kterého dosáhnete po skončení rodičovské. Nebo, pokud se vám má druhé dítě narodit do 4 roků toho prvního, tak se může vycházet i z vyměřovacího základu, která se použil pro výpočet první PPM

  Viz. Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 19:

  (3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

  Co se týká případného nároku na PPM i na základě DPČ, tak zde platí paragraf 32:

  (2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

  (5) Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pojištění, v němž není splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství; překrývající se doby účasti na pojištění lze započítat jen jednou. Je-li zároveň uplatněn nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jednoho nebo více pojištění, ve kterých je splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, a z pojištění, v němž není splněna tato podmínka, započtou se pro splnění této podmínky v pojištění, v němž tato podmínka splněna nebyla, jen ty dny v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, v nichž trvala účast na pojištění v 270 dnech souběžně v takovém počtu pojištění, z nichž je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Není-li podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2 splněna ve více pojištěních, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství jen u toho pojištění, v němž je nejvyšší denní vyměřovací základ; přitom platí postup podle věty první a druhé.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď