Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  V době, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti, nesmíte mít jako nezaměstnaný na Úřadu práce, žádný příjem ze zaměstnání/brigády (resp. zahájení nějaké práce/brigády, by vedlo k přerušení výplaty podpory v nezaměstnanosti, a to bez ohledu na výši příjmu).

  V době, kdy jste evidovaný na Úřadu práce, a nedostáváte podporu v nezaměstnanosti, pak je již možné vykonávat nějaké „nekolidující“ zaměstnání – tj. nějakou brigádu/přivýdělek.

  V takovém případě je ale možné pracovat pouze v pracovním poměru (na zkrácený úvazek) nebo na dohodu o pracovní činnosti. Současně je omezena výše možného výdělku, na jednu polovinu minimální mzdy, což je aktuálně 7600 Kč hrubého měsíčně.

  Možnost práce na dohodu o provedení práce, podnikání jako OSVČ nebo například výkon nějaké výdělečné činnosti v zahraničí není dovolena.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 25, odstavec 1 a 3:

  § 25

  (1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

  q) výdělečně činná v cizině,

  (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

  a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

  b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

  Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

  Pokud vykonáváte nějakou brigádu v zahraničí, tak tím nesplňujete podmínky, abyste mohl být uchazečem o zaměstnání.

  Máte povinnost, tuto skutečnost oznámit Úřadu práce. Ten vás na základě toho vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání (což mimo jiné znamená, že za vás stát přestane platit zdravotní pojištění, a budete si ho muset platit sám).

  Pokud to sám neoznámíte, a Úřad práce se o tom dozví, tak vás následně hrozí sankční vyřazení z Úřadu práce.

  To by pak znamenalo, že po dobu následujících 3 měsíců, vás Úřad práce nezařadí do evidence uchazečů o zaměstnání/nebude vám vznikat nárok na podporu, i kdybyste splňoval příslušné podmínky.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď