Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Příspěvek na péči, je sociální dávka, která je určená pro osoby, které nejsou schopné (dlouhodobě), se postarat sami o sebe. Příspěvek na péči pak má sloužit, aby si tito lidé mohli zaplatit nějakou pomoc (nějakou službu sociální péče, příbuzného, apod.).

  Nárok na příspěvek na péči je u osob, u kterých je klasifikován jeden ze 4 stupňů „závislosti“ na pomoci jiné osoby. Rozlišují se 4 stupně – lehká až úplná závislost.

  Hodnotí se především zdravotní stav a jak moc/málo, je daná osoba schopná se o sebe postarat.

  Posuzuje se mobilita, schopnost orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, péče o domácnost atd.

  Pokud byste si chtěla požádat o příspěvek na péči pro svého tatínka (resp. o příspěvek by si žádal on), tak by případnému schválení příspěvku na péči, předcházelo posouzení zdravotního stavu, nebo i celkové sociální situace vašeho tatínka (sociální šetření).

  O příspěvek na péči, je možné (podobně jako i o ostatní sociální dávky), požádat na místě příslušném Úřadu práce (v místě trvalého bydliště vašeho otce).

  Žádost o příspěvek by měl podat on sám. Pokud toho není schopen, může vám (nebo někomu jinému) udělit plnou moc, aby ho zastupoval.

  K vyřízení žádosti, je potřeba vyplnit příslušný formulář s žádostí o příspěvek (formuláře je možné najít v elektronické podobě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde).

  Dále je potřeba vyplnit oznámení o poskytovateli péče. Tím může být nějaké zařízení poskytující sociální služby, nebo třeba někdo z příbuzných, apod.

  Na základě podané žádosti bude následně zahájeno sociální šetření (bude se vyhodnocovat schopnost vašeho otce se o sebe postarat – z toho je pak stanoven stupeň závislosti na pomoci).

  Podle aktuálních podmínek (platí v roce 2020) je příspěvek na péči:

  • 880 Kč u I. stupně závislosti na pomoci jiné osoby
  • 4400 Kč u II. stupně závislosti na pomoci jiné osoby
  • 8800 Kč u III. stupně závislosti na pomoci jiné osoby, pokud je poskytovatelem pomoci nějaké sociální zařízení, nebo 12 800 Kč v ostatních případech
  • 13 200 Kč u IV. stupně závislosti na pomoci jiné osoby, pokud je poskytovatelem pomoci nějaké sociální zařízení, nebo 19 200 Kč v ostatních případech
  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď