Výše nemocenské v rizikovém těhotenství a výše mateřské

Otázka

Dobrý den, jsem na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství.

V průběhu nám ale zaměstnavatel zvýšil hrubou hodinovou mzdu a mě zajímá, zda se to odrazí také ve výplatě od OSSZ nebo ji vypočítají z předchozích mezd (před nemocenskou).

To samé mě zajímá i u výpočtu výše mateřské.

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, Renata K. 4 roky 1 Odpověď 306 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Mateřská – resp. peněžitá pomoc v mateřství – spadá do stejné kategorie jako nemocenské dávky. Jak nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti, tak i peněžitá pomoc v mateřství jsou vypláceny na základě nemocenského pojištění.

  Nemocenské pojištění za vás během vašeho zaměstnání platí zaměstnavatel. Výpočet výše nemocenských dávek a peněžité pomoci v mateřství se odvíjí od denního vyměřovacího základu.

  Denní vyměřovací základ se počítá z vašich příjmů za posledních 12 měsíců před zahájením pracovní neschopnosti, nebo před zahájením mateřské dovolené. Vychází se z hrubého příjmu. Pokud byste náhodnou v zaměstnání pracovala kratší dobu, než 12 měsíců, pak se bude vycházet z této kratší doby.

  Velmi zjednodušeně se dá denní vyměřovací základ spočítat tak, že sečtete svoje hrubé příjmy za posledních 12 měsíců (před začátkem pracovní neschopnosti) a tento součet vydělíte počtem kalendářních dní.

  Pokud budete v pracovní neschopnosti (z důvodu rizikového těhotenství, nebo i z jakéhokoliv jiného důvodu), pak se vaše „mateřská“ (PPM) bude počítat ze stejného období jako nemocenské dávky (tedy opět 12 kalendářních měsíců před zahájením pracovní neschopnosti).

  To jaké máte nemocenské dávky, nebo i to, že vám zaměstnavatel v průběhu vaší pracovní neschopnosti zvýšil hrubou mzdu, nemá na výši aktuálně čerpané nemocenské/PPM žádný vliv.

  Vliv by to mělo jenom v případě, že byste ukončila pracovní neschopnost a nějakou dobu pracovala. Pak by se zvýšená mzda projevila ve vaší hrubé mzdě a tím by se vám zvyšovala i „mateřská“. Pokud ale budete až do zahájení mateřské v pracovní neschopnosti, tak se zvýšení mzdy nijak neprojeví.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď