Výpověď ze zaměstnání při rodičovské dovolené

Otázka

Dobrý den,

Jsem na rodičovské dovolené (dceři jsou nyní dva roky), a ta by mi měla končit v průběhu příštího roku.

Doslechla jsem se, že v zaměstnání probíhají nějaké velké změny, a tak by mě zajímalo, co se mnou bude?

Je pravda, že během rodičovské dovolené nemohu dostat výpověď, a že mi musí zaměstnavatel podržet místo, abych se měla kam vrátit po rodičovské?

Děkuji za upřesnění

Vyřešeno
, , Marika J. 4 roky 1 Odpověď 932 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  V případě, že máte pracovní poměr na dobu neurčitou, tak platí, že zaměstnavatel má jen velmi omezené možnosti, za kterých by vám mohl dát výpověď v době, kdy jste na rodičovské dovolené.

  Výpověď během rodičovské přichází v úvahu je v případě, že by docházelo k zániku zaměstnavatele, nebo jeho části (zákoník práce, paragraf 52 a).

  V jiných případech v zásadě není možná výpověď během mateřské nebo rodičovské dovolené. Viz zákoník práce paragraf 53:

  § 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

  (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

  d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

  Pochopitelně, pokud by se jednalo o pracovní poměr na dobu určitou, tak rodičovská dovolená nehraje roli. Pracovní poměr na dobu určitou končí ke sjednanému datu, bez ohledu na jiné okolnosti.

  Nebo pokud byste se zaměstnavatelem uzavřela dohodou o ukončení pracovního poměru, pak je to možné. Výpověď ale jen tak dostat nemůžete.

  Také platí, že zaměstnavatele má povinnost vás po skončení zaměstnání zařadit na stejné pracovní místo, jako před mateřskou/rodičovskou dovolenou. Po rodičovské dovolené se nemusí jednat o striktně stejné místo – musí to ale být obdobná pracovní pozice (která odpovídá vaší pracovní smlouvě), na stejném pracovišti. Viz zákoník práce paragraf 57:

  § 47

  Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

  Zaměstnavatel vám po rodičovské může případně nabídnout jiné pracovní zařazení, ale pouze s vaším souhlasem.

  V případě, že by u zaměstnavatele během vaší rodičovské dovolené došlo k nějakým organizačním změnám a místo, kde jste dříve pracovala, zaniklo, pak vám zaměstnavatel může po skončení rodičovské dát výpověď pro nadbytečnost. To ale až po skončení rodičovské.

  Pak byste měla mít nárok (při výpovědi) na standardní výpovědní dobu (výpověď můžete dostat nejdříve v den návratu do zaměstnání) a také na odstupné (minimálně ve výši 3 měsíčních platů).

  Také by vám vznikal nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba na rodičovské se z pohledu nároku na podporu započítává podobně, jako doba v zaměstnání.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď