Těhotenství v době, kdy jsem hlášená na úřadu práce

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala – jsem nyní hlášena na úřadu práce. Výpověď jsem dala já v listopadu 2019. Na úřadu práce jsem hlášená od 12/2019.

Když teď otěhotním, musím to nahlásit na úřadu práce? Ovlivní to nějak evidenci na úřadu práce? Případně, převezme si mě jiný úřad?

Mám vůbec nárok na nějakou podporu, když otěhotním v době, kdy jsem hlášena na úřadu práce? V jaké výši? Na jak dlouho? A jak by se mi pak počítala rodičovská a mateřská?

Děkuji

Vyřešeno
, , Karolína S. 4 roky 1 Odpověď 1796 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  1

  Pokud budete těhotná v době, kdy jste nezaměstnaná, pak to budete mít s nárokem na mateřskou složitější.  Resp. kdybyste byla po celou dobu před porodem byla nezaměstnaná, tak na „mateřskou“ (PPM) nebudete mít nárok. Na ni je nárok, jen pokud jsou splněny dvě hlavní podmínky:

  A, Účast na nemocenském pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky

  B, Být v době zahájení „mateřské“ (PPM) zaměstnána nebo v ochranné lhůtě

  Nemocenské pojištění za vás platí zaměstnavatel v době, kdy máte uzavřenu pracovní smlouvu. Pokud jste nezaměstnaná (vedená v evidenci ÚP), tak za vás nemocenské pojištění nikdo nehradí.

  Podmínku 270 kalendářních dní účasti na NP, byste sice, možná splnila  – díky tomu, že se sleduje doba posledních 2 roků – záleželo by na tom, kdy byste počala dítě a na termínu porodu.

  Nesplníte ale druhou podmínku, že jste v době zahájení PPM zaměstnána (účastník NP), nebo v ochranné lhůtě).

  Pokud jste těhotná v době ukončení pracovního poměru, tak po jeho skončení je zde ochranná lhůta, která je až 180 dní.

  Pokud by pak PPM byla zahájena během těchto 180 dní, pak je nárok na PPM – viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Pokud ale k zahájení těhotenství došlo až v době, kdy jste byla nezaměstnání, pak se na vás tato ochranná doba nevztahuje.

  V takovém případě – pokud byste až do narození dítěte již nikde nepracovala a byla nezaměstnaná, byste pak neměla nárok na „mateřskou (PPM) a vznikal by vám nárok až na rodičovský příspěvek (od data narození dítěte).

  Na rodičovský příspěvek máte nárok „automaticky“, je celkem jedno, jestli jste před porodem zaměstnaná nebo na. Na rodičovský příspěvek máte nárok už jen tím, že se budete starat o dítě.

  Jeho výše je stejná pro všechny – 300 000 Kč při narození jednoho dítěte, 450 000 Kč při narození dvou a více dětí. Jediné co se může lišit, je výše měsíční částky, resp. délka doby po kterou vám bude vyplácen.

  Maximální doba je do 4 roků dítěte. Pokud nemáte nárok na PPM, pak je maximální měsíční částka, kterou si případně můžete zvolit, ve výši 10 000 Kč. Tedy 30 měsíců.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď