Souběh HPP+DPČ – z čeho by se počítala nemocenská a mateřská?

Otázka

Dobrý den,

Mám již 3 roky souběh HPP + DPČ (na kterou vydělávám více než 10 tisíc měsíčně, zároveň mám u DPČ podepsáno prohlášení o tom, že můj zaměstnavatel na HPP odvádí cosi…).

Z čeho by se mi počítala nemocenská a mateřská? Pouze HPP?

Velice děkuji

Vyřešeno
, , , , Lenka G. 3 roky 1 Odpověď 1347 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Pokud máte příjem z dohody o pracovní činnosti (DPČ), ve výši minimálně 3000 Kč měsíčně (a více), pak za vás za vás zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění. Část platíte vy jako zaměstnanec (strhává se vám ze mzdy), část pak platí zaměstnavatel.

  V roce 2021 se tato hranice zvyšuje na 3500 Kč, ale pokud máte příjem z DPČ nad 10 tisíc měsíčně, pak to bezpečně splňujete.

  (Jen pro doplnění, pokud by se jednalo o práci na DPP, dohodu o provedení práce, tak tam je potřeba mít příjem více než 10 000 Kč za měsíc.)

  Součástí sociálního pojištění, je i nemocenské pojištění. Na základě nemocenského pojištění, vám pak vzniká nárok na nemocenské dávky, nebo případně i na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

  Takže pokud máte, již 3 roky účast na nemocenském pojištění, jak v zaměstnání na HPP, tak i z práce na DPČ, může vám vznikat nárok na nemocenské dávky i mateřskou z obou zaměstnání.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 8:

  § 8 Souběh pojištění z více zaměstnání

  Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání. Je-li však společník společnosti s ručením omezeným současně jednatelem téže společnosti s ručením omezeným, je pojištěn z těchto činností jen jednou.

  Vykonává-li člen zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva městské části nebo městského obvodu územně členěných statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odměňován, je z nich pojištěn jen jednou; to platí obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů územního samosprávného celku nebo orgánů zřízených jeho orgány.

  U nemocenské je to tak, že pokud budete na neschopence v obou zaměstnáních, tak máte nárok i na nemocenskou vypočítanou z obou zaměstnání.

  Výpočet nemocenské se provede tak, že pro každé zaměstnání, kde jsou splněny podmínky pro příslušnou dávku, se provede výpočet denního vyměřovacího základu samostatně. A výsledná výše nemocenské, se pak spočítá, ze součtu těchto dvou denních vyměřovacích základů.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 14:

  § 14

  (1) Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění.

  (2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 20:

  § 20

  (1) Vznikne-li v případě souběhu více pojištění u pojištěnce, který splňuje podmínky nároku na výplatu téže dávky, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, z více pojištění (§ 14 odst. 2 věta druhá), nárok na výplatu této dávky

  a) od stejného dne, stanoví se nejprve denní vyměřovací základ z každé pojištěné činnosti, z níž pojištěnec uplatnil nárok na výplatu dávky, podle § 18 a 19 a za denní vyměřovací základ pro stanovení dávky se považuje úhrn těchto denních vyměřovacích základů,

  Není to tedy přímo tak, že byste měla dvojnásobnou nemocenskou, ale určitě bude podstatně vyšší, než pokud by se počítal jenom z příjmu z HPP.

  Máte ale i možnost, být v pracovní neschopnosti třeba jen u práce na HPP (a z ní dostávat nemocenskou) a přitom dále, i během neschopenky, pracovat na DPČ.

  Pokud by výkon práce na DPČ, nebyl v rozporu s podmínkami neschopenky (musíte dodržovat vycházky, apod.), tak vám nic nebrání dále pracovat ve druhém zaměstnání, i během neschopenky v tom prvním.

  U mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je to podobné. Pokud splňujete příslušné podmínky pro nárok na PPM v obou zaměstnáních (HPP i DPČ, což byste zřejmě měla), pak máte nárok na mateřskou vypočítanou na základě příjmu z obou zaměstnání.

  Opět, není to tak, že by výsledná mateřská byla „dvojnásobná“, ale určitě bude podstatně vyšší.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď