Sociální dávky pro OSVČ bez příjmu

Otázka

Dobrý den, podnikám jako OSVČ a momentálně jsem bez práce.

Zajímalo by mě, jestli mám nárok na nějaké sociální dávky, příspěvky apod. A co k tomu musím splňovat? Lze o ně požádat i nějak zpětně?

Jsem ženatý a žiju s manželkou a se 2 nezletilými dětmi.

Děkuji

Vyřešeno
, , Jiří K. 3 roky 1 Odpověď 1184 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Z dotazu není moc jasné, co je myšleno tím, že jste „momentálně bez práce“. Zda to znamená, že jste ukončil nebo přerušil podnikání a jste tedy nezaměstnaný? Nebo zda to znamená jenom to, že momentálně nemáte žádné zakázky, ale nadále jste aktivní podnikatel (OSVČ)?

  Při ukončení nebo přerušení podnikání vám může vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Pokud jste v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců pracoval v nějakém zaměstnání, nebo si jako OSVČ platil sociální pojištění, pak byste po skončení/přerušení podnikání měl mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Výpočet podpory se odvíjí od vašeho vyměřovacího základu pro sociální pojištění (z toho, jaký jste měl zisk z podnikání).

  Pokud to, že jste momentálně bez práce, znamená pouze nedostatek zakázek, pak je otázka, zda nemáte nárok na nějakou podporu od státu v souvislosti s epidemií koronaviru (například na kompenzační bonus pro OSVČ během epidemie).

  Co se týká sociálních dávek, tak jako OSVČ, můžete mít nárok na všechny „běžné“ sociální dávky, jako je například příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, nebo případně i na dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení apod.).

  U jednotlivých sociálních dávek, jsou stanoveny konkrétní podmínky pro danou dávku. U většiny z nich, se ale posuzuje celkový příjem rodiny (jste posuzováni jako celek společně i s manželkou).

  Nárok na dávky pak bude záviset i na tom, jaké jsou příjmy vaší manželky. Pokud by ona měla vyšší příjem, pak může nastat situace, kdy vám nárok na dávky nevznikne.

  Další věc je ta, že pokud jste stále OSVČ, pak se vám jako příjem bude počítat to, co jste měl v posledním daňovém přiznání (to, že momentálně nefakturujete a nemáte příjmy, se nezohlední).

  A i kdybyste měl v posledním daňovém přiznání jen nízký příjem, tak u OSVČ to funguje tak, že jako příjem se jim počítá, nejméně jedna polovina průměrné mzdy – aktuálně tedy 17 000 Kč.

  Viz paragraf 5, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995, odstavec 4 a 5:

  (4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

  a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku ,a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo

  b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

  (5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

  A to, že by se vám jako příjem započítalo minimálně zmíněných 17 000 Kč měsíčně (i když reálně nemáte žádný příjem), by v kombinaci s příjmem manželky, mohlo znamenat, že vám nárok na sociální dávky nevznikne.

  Každopádně se můžete obrátit na Úřad práce. Ať už ohledně podpory v nezaměstnanosti (pokud jste přerušil/ukončil podnikání), tak i ohledně nároku na sociální dávky jako je příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na živobytí apod.

  Nárok na sociální dávky je možné případně uplatnit i zpětně – obvykle ale maximálně za 3 měsíce zpětně.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď