Skončení rodičovského příspěvku – mám nárok na podporu?

Otázka

Dobrý den, Jsem maminka na rodičovské dovolené. Poslední rodičovský příspěvek bych měla obdržet v červnu 2020.

Koncem července mám termín porodu druhého dítěte a nevím, zda se přihlásit na úřad práce a nebo na zdravotní pojišťovnu jako osoba pečující o dítě do 7 let věku.

Jde mi hlavně o to, jestli bych měla na úřadu práce nárok na nějakou podporu v nezaměstnanosti.

Smlouva na dobu určitou mi totiž vypršela již před prvním porodem a poté jsem byla vedena na úřadu práce. Byla jsem tedy v tzv. ochranné lhůtě.

Mohla bych tedy v tomto případě mít nárok na nějakou podporu?

Dále by mě ještě zajímalo, kdy bych se měla jít přihlásit (ať už na zdravotní pojišťovnu nebo úřad) – jestli hned začátkem června, kdy dostanu ještě poslední příspěvek (který je ale vlastně za měsíc květen) anebo až začátkem července.

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Iveta Z. 4 roky 1 Odpověď 340 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Po skončení rodičovské dovolené, resp. poté, co je vám ukončeno vyplácení rodičovského příspěvku určitě můžete zajít na Úřad práce. I když jste teď byla nějakou dobu doma s dítětem, měl by vám i tak vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Na podporu v nezaměstnanosti máte standardně nárok, pokud je splněna podmínka, že za poslední dva roky, máte „odpracováváno“ (účast na důchodovém pojištění) nejméně 12 měsíců. To vy přímo nesplňujete, ale je u vás možné započítat tzv. náhradní dobu. Doba, kdy jste byla doma s dítětem do jeho 4 roků, se vám při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti započítá stejně, jako kdybyste byla zaměstnána. Viz paragraf 41, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.:

  § 41

  (1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

  (2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.

  c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

  Z tohoto důvodu, budete tedy po skončení „rodičovské“ mít nárok na podporu.

  Zde jen upozorním a to, že tato podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské ale není nijak vysoká. Tím že se započítává náhradní doba a nejde u vás stanovit průměrný příjem (jako u zaměstnání) se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy v ČR.

  Ta je sice pro tento účel aktuálně stanovena ve výši 33 429 Kč, vy ale budete dostávat za první dva měsíce jen 15%. Tedy cca 5014 Kč měsíčně, a v další měsíce je to pak ještě méně. Viz paragraf 51:

  § 51

   (1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu

  Co se týká konkrétního termínu, od Úřadu práce byste měla dostat vyrozumění o tom, že bylo ukončeno vyplácení rodičovského příspěvku. Takže jakmile bude ukončeno jeho vyplácení, tak si zajděte na Úřad práce. Tam vás pak zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání – tím pak nemusíte řešit zdravotní pojištění a měla byste mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti.

  Po narození dítěte vám pak vzniká nárok na rodičovský příspěvek na druhé dítě.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď