Rodičovská dovolené – z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti?

Otázka

Dobrý den, momentálně pobírám rodičovskou dovolenou. Pracovní poměr mi byl ukončen k 3 letem věku dítěte. To bylo v červenci. Rodičovskou ještě pobírám do konce října.

Můj dotaz zní, z čeho mi bude vyplacena dávka z Úřadu práce, pokud se na něj přihlásím? Mám na ni nárok? Poslední roky jsem pracovala, teď jsem na druhém rodičovském příspěvku. A byly čerpány po sobě.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , , Vlaďka L. 4 roky 1 Odpověď 351 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Po ukončení výplaty rodičovského příspěvku se můžete jít zaregistrovat na Úřad práce, jako uchazeč o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by vám měl určitě vzniknout.

  To je dáno tím, že abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí být splněna podmínka, že v předchozích dvou letech máte „odpracováno“ alespoň 12 měsíců. Nemusí to být ale jenom práce v zaměstnání (kde za vás zaměstnavatel odvádí sociální pojištění, resp. důchodové pojištění). Započítává se i tzv. „náhradní doba zaměstnání“ – což je právě váš případ.

  Doba, kdy jste na rodičovské dovolené a/nebo pobíráte rodičovský příspěvek, se vám z pohledu nároku na podporu v nezaměstnanosti započítává stejně, jako byste pracovala v nějakém zaměstnání (náhradní doba).

  Po skončení rodičovské dovolené (čerpání rodičovského příspěvku), je tedy nárok na podporu v nezaměstnanosti, i kdybyste po celou dobu rodičovské byla nezaměstnaná (i kdybyste byla nezaměstnaná již před začátkem rodičovské).

  Nárok na podporu v nezaměstnanosti byste tedy od října (resp. od listopadu) měla mít. Horší to ale bude s výpočtem rodičovské dovolené.

  Vzhledem k tomu, že vaše zaměstnání již skončilo, tak u vás nebude možné stanovit průměrnou mzdu, ze které by se mohla vypočítat podpora v nezaměstnanosti.

  V takovém případě se podpora v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy v ČR. A je nízká. Za první dva měsíce máte nárok na 15% z průměrné mzdy ve 3 čtvrtletích předchozího roku. V roce 2020 by to tedy za první dva měsíce bylo jen 5015 Kč.

  Za další dva měsíce je to pak už jen 12% z průměrné mzdy (v roce 2020 je to 4012 Kč). A za zbytek doby je to jen 11% z průměrné mzdy (v roce 2020 je to 3678 Kč). Viz například zde.

  Viz paragraf 51, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  § 51
  (1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
  a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

  A dále viz sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti (Sdělení č. 346/2019 Sb.):

  Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 činí 33429 Kč

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď