Příspěvek na bydlení se spolubydlícím

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s příspěvkem na bydlení. Ve smlouvě jsme napsáni 3. Já a přítelkyně jsme studenti a něco dostáváme od rodičů, ale třetí spolubydlící teď ukončil studium a jde normálně pracovat. Nájem se dělí 2:1.

Jak je to s příspěvkem na bydlení? Koukal jsem se různě po internetu a mám obavu, že když začne normálně pracovat, tak příspěvek na bydlení bude minimální. Můžete mi tedy ujasnit, jak to bude??

Předem děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Dominik J. 4 roky 1 Odpověď 3604 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  1

  U příspěvku na bydlení hraje roli několik různých faktorů. Jednak je to forma bydlení – zda se jedná o nájem nebo byt v osobním/družstevním vlastnictví. Dále roli hraje i velikost města (normativní náklady na bydlení jsou odstupňovány podle velikosti města/obce).

  Velkou roli hrají i doložené (skutečně zaplacené) náklady na bydlení (nájem, platby za služby, platby za energie). Příspěvek na bydlení může být maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů na bydlení a současně tyto náklady nesmí být vyšší, než normativní náklady na bydlení pro danou formu bydlení, velikost města a počet osob.

  A neméně důležité jsou i příjmy osob ve společné domácnosti. Při posuzování žádosti o příspěvek na bydlení se zohledňují příjmy všech osob, které sdílí společnou domácnost.

  Není zde již nutná podmínka, že by se muselo jednat pouze o osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště. Rozhoduje faktický stav, kdo v daném bytě doopravdy bydlí (pracovníci Úřadu práce jsou dokonce oprávněni provést kontrolu, zda skutečný stav odpovídá tomu, co je uvedeno v žádosti o sociální dávku).

  Tj. v žádosti o příspěvek na bydlení na daný byt, byste museli uvádět příjmy všech osob. Včetně vašeho spolubydlícího, který by pracoval v zaměstnání.

  Pokud by měl vyšší příjem, pak by to opravdu mohlo vést k situaci, kdy by vám na příspěvek na bydlení nárok nevznikal, nebo byste měli nárok jen na minimální příspěvek.
  V paragrafu 24, zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995), jsou specifikovány základní podmínky pro příspěvek na bydlení:

  § 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

  (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže

  a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně

  b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

  Z toho pak vyplývá, že pokud by průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (díky započítání příjmu ze zaměstnání vašeho spolubydlícího), přesáhl určitou hranici, tak nárok na příspěvek na bydlení vůbec nevznikne.

  Takže v souhrnu k vašemu dotazu – ano, příjem vašeho spolubydlícího ze zaměstnání bude hrát roli. A to jak velkou, bude závislé na výši tohoto příjmu (čistého příjmu).

  To, zda budete nebo nebudete mít nárok na příspěvek na bydlení, si můžete orientačně spočítat v nějaké kalkulačce – například v této: Kalkulačka přídavky na bydlení 2020.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď