Příspěvek na bydlení bez trvalého pobytu

Otázka

Dobrý den, mám nájemní smlouvu na byt, kde nejsem trvale hlášen (mám trvalé bydliště stále u rodičů) a společně se mnou tam bydlela a zůstala bydlet partnerka a dvě děti – řešeno dodatkem k nájemní smlouvě.

Partnerka i obě děti mají v bytě trvalé bydliště a bydlí tam nyní takhle ve třech. Já jsem bez práce a bydlím u rodičů, kde jsem i trvale hlášen a partnerka nejspíš přijde o práci letos na jaře.

Má partnerka za těchto podmínek, kdy je nájemní smlouva bohužel napsána na mě, možnost žádat o příspěvek na bydlení?

Předem díky moc za odpověď.

Vyřešeno
, Radek J. 4 roky 1 Odpověď 661 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Abyste si mohli požádat o příspěvek na bydlení, pak musí být splněno několik podmínek. Tou první je to, že o příspěvek na bydlení může žádat majitel bytu (osobní nebo družstevní vlastnictví), nebo ten kdo má na daný byt/dům uzavřenu nájemní smlouvu.

  Druhou, neméně důležitou podmínkou je pak to, že žadatel má v bytě trvalé bydliště.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.,:

  § 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

  (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 

  a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně

  b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

  A nakonec pak záleží na tom, jak vysoké jsou doloženy náklady a příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí. Dokládají se vždy jednou za 3 měsíce. Aktuálně (květen 2020) by se dokládaly příjmy a náklady na bydlení za měsíce leden, únor a březen 2020. V červenci 2020 pak za měsíce duben, květen a červen 2020.

  Ve vašem případě by tedy bylo potřeba nájemní smlouvu přespat na partnerku. Pak by ona splňovala obě podmínky (nájemní smlouva + trvalý pobyt). Nebo si vy musíte vyřídit změnu trvalého bydliště – pak byste obě podmínky splňoval vy.

  U příspěvku na bydlení se pak dokládají příjmy všech osob, které v bytě bydlí (sdílí společnou domácnost).

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7:

  (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum

  Výše příspěvku na bydlení se odvíjí do toho, jaké jsou doloženy náklady. Sem spadá zaplacené nájemné, platby za vodu, elektřinu, plyn apod.

  Dokládají se skutečně zaplacené náklady – zaplacené složenky, výpis z účtu apod. Pokud byste v nájemní smlouvě měl uvedenou jen obecnou položku „služby“, pak musíte majitele účtu požádat, aby vám jednotlivé položky rozepsal.

  Dále pak záleží na tom, jak vysoké doložíte příjmy, kolik osob bude v bytě bydlet a nakonec také na tom, o jak veliké město se jedná.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď