Nemocenské pojištění – těhotná studentka?

Otázka

Dobrý den,

jsem jako student zaměstnaná na DPP, ale můj příjem není nad 10 tis. korun. Smlouva mi v květnu nejspíše skončí a já jsem otěhotněla.

Splňuji ovšem požadavek 270 dní v zaměstnání v posledních dvou letech. Můj dotaz zní, zda si můžu sama platit zdravotní pojištění, abych měla nárok na PPM?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , Sabina P. 4 roky 1 Odpověď 341 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pokud jste zaměstnaná na DPP s příjmem do 10 tisíc korun, pak za vás zaměstnavatel neplatí sociální pojištění (a tím pádem ani to nemocenské). Takže pokud jste v posledních 2 letech zmíněných 270 dní pracovala pouze touto formou, tak je to z pohledu nároku na PPM stejné, jako kdybyste vůbec nepracovala. Při práci na DPP vám nevzniká účast na nemocenském pojištění.

  Nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) můžete mít při splnění dvou podmínek. První podmínkou je to, že v době zahájení PPM jste zaměstnána (v zaměstnání kde za vás zaměstnavatel platí nemocenské pojištění – tedy nemůže to být „jen“ práce na DPP, s příjmem do 10 tisíc korun měsíčně).

  Případně je ještě možné, abyste sice nebyla zaměstnána, ale byla v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání. Alternativně také může být OSVČ a platit si dobrovolné nemocenské pojištění.

  Druhou podmínkou je pak to, že v době zahájení PPM (6 – 8 týdnů před porodem) splňujete podmínku 270 kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění za poslední dva roky. Nestačí tedy to, že jste 270 dní pracovala na nějaké brigádě na DPP, podstatné jsou pouze ty měsíce, za které za vás zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění.

  U vás, jako studentky je případně ještě možné, aby tato podmínka byla splněna tím, že před porodem absolvujete studium (úspěšné dokončení). Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění, paragraf 32:

  (4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též
  a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění22), jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

  Zmiňujte placení zdravotního pojištění – to, ale s případným nárokem na PPM nijak nesouvisí. Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění jsou dvě zcela rozdílené věci. Pokud jste stále studentka, pak placení zdravotního pojištění ani řešit nemusíte, to za vás platí stát.

  Nemocenské pojištění si nemůžete „jen tak“ sama platit. Buď ho za vás platí zaměstnavatel (v rámci odvodů na sociální pojištění). Nebo si ho případně můžete sama platit jako OSVČ (pak jsou s tím ale spojeny všechny další věci, které se týkají OSVČ – tedy placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a vše další).

  Takže na PPM můžete mít jako studentka nárok pouze v případě, že před porodem budete zaměstnána nebo alespoň v ochranné lhůtě po skočení nějakého zaměstnání (kde za vás zaměstnavatel platit nemocenské pojištění, z DPP ani při příjmu nad 10 tisíc korun nevzniká ochranná lhůta) a že současně splníte podmínku 270 dní nemocenského pojištění za poslední dva roky, nebo že před porodem úspěšně dokončíte školu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď