Nárok na porodné na třetí dítě v roce 2020

Otázka

Dobrý den, když jsem v roce 2016 porodila dvojčata, a teď čekáme další mimčo, mám nárok na porodné? Je to teprve můj druhý porod, tak nevím, jak se to bere?

Četla jsem, že je porodný jen na první a druhý dítě, ale nevím, jak se to počítá, když při jednom porodu, porodím najednou dvojčata?

Díky za odpověď

Vyřešeno
, Beáta T. 4 roky 1 Odpověď 227 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Sociální dávka porodné se vyplácí při narození prvního nebo druhého dítěte. Na první dítě je porodné 13000 Kč, na druhé dítě je porodné 10000 Kč. Na třetí a jakékoliv další dítě se podle aktuálně platných podmínek již porodné nevyplácí (není žádný zákonný nárok“).

  Co se týká nároku na porodné v roce 2020, stále platí, že nerozhoduje o tom, kolikrát jste rodila, ale právě počet dětí. Ve vašem případě se tedy bude jednat již o třetí dítě a nárok na porodné vám vznikat nebude.

  V případě předchozího porodu jste zřejmě měla nárok na porodné za obě děti, respektive mělo vám být vyplaceno celkem 23000 Kč.

  Každopádně ale na porodné mít nyní nárok nebudete. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 44:

  § 44 Podmínky nároku na porodné

  (1) Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. 

  (2) Nárok na porodné žena nemá, pokud jí před porodem vznikl již dvakrát nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů nebo v případě, že se jí již jedno živé dítě narodilo a druhé dítě do 1 roku věku převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů, není-li dále stanoveno jinak. 

  (3) Nárok na porodné má rovněž otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. 

  (4) Nárok na porodné podle odstavce 3 nemá otec, jemuž již dvakrát vznikl nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

   (5) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď