Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  To, že jste ve starobním důchodu, nevylučuje, abyste měl nárok na podzimní podporu (kompenzační bonus) pro OSVČ (nebo i ty, kdo pracují na DPČ).

  O kompenzační bonus si ale můžete požádat jenom jednou. Buď na základě výkonu podnikání jako OSVČ. Nebo na základě zaměstnání na DPČ.

  Záleží i na tom, zda podmínky pro nárok na tuto podzimní podporu splňujete u obou činností. Pokud ano, tak stejně máte nárok na podporu pouze jednou. Žádost byste pak podal buď jako OSVČ, nebo jako zaměstnanec na DPČ.

  Pro OSVČ je jednou z hlavních podmínek to, že jejich podnikání bylo omezeno/zakázáno nějakým proti epidemiologickým opatřením. Domnívám se, že tuto podmínku byste měl splňovat, protože zrovna masážní služby určitě nechybí ve výčtu činností, které jsou během epidemie zakázány (omezeny).

  Další podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je to, že majoritní část vašeho příjmů z podnikání pochází právě ze zakázané/omezené činnosti. To byste zřejmě také mohl splňovat (pokud nepodnikáte i v jiných oborech).

  Mezi další podmínky patří například to, že nesmíte být v úpadku nebo nespolehlivým plátcem DPH.

  Pokud byste o podporu žádal na základě smlouvy o práci na DPČ, pak je nutnou podmínkou to, že vám předchozí 3 měsíce, tato smlouva zakládala účast na nemocenském pojištění.

  U DPČ vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud máte příjem vyšší než 2500 Kč měsíčně.
  Výše podpory je 500 Kč za jeden kalendářní den. Nárok je případně za dvě bonusová období:

  • První je od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020
  • Druhé je od 5. 11.2020 do 21. 11. 2020

  Možná bude vyhlášeno i třetí bonusové období (díky tomu, že se schválilo prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020).

  O podporu si můžete žádat jen za ty dny, kdy bylo vaše podnikání přímo omezeno. Tedy od data, kdy bylo vyhlášeno příslušné nařízení o zákazu/omezení dané činnosti, až do data, kdy bude výkon dané činnosti opět povolen.

  O podporu je možné žádat na webu Finanční správy – online formulář je zde.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď