Nárok na mateřskou v ochranné lhůtě

Otázka

Dobrý den, dcera bude mít v květnu 3 roky a já chci dát do té doby výpověď zaměstnavateli, kam se nechci po cca 5 letech vracet, abych dostala odstupné.

Chceme ještě druhé dítě, ale nevíme, jestli se podaří do té doby.

Chtěla bych se zeptat, jestli budu mít nárok na mateřskou v ochranné lhůtě 180 dni, i když dostanu od zaměstnavatele 3 měsíce odstupné?

Děkuji

Vyřešeno
, Helena J. 4 roky 1 Odpověď 341 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Co se týká nároku na odstupné, tak na to máte nárok pouze v případě, že je výpověď dávána ze strany zaměstnavatele.

  Pokud dáte výpověď vy, pak je zde jen běžná dvouměsíční výpovědní lhůta, nárok na odstupné nevzniká.

  Něco jiného je pak, pokud se nebude jednat o výpověď (ani z vaší strany, ani ze strany zaměstnavatele), a pracovní poměr bude ukončen dohodou. Pak už je to jen věcí vaší vzájemné dohody, zda vám zaměstnavatel odstupné vyplatí nebo ne.

  Co se týká ochranné doby a případného nároku na „mateřskou“ (přesněji tedy na peněžitou pomoc v mateřství“), tak zde záleží na tom, kdy by došlo k početí dítěte (kdy byste byla těhotná).

  Pokud otěhotníte během trvání pracovního poměru, pak po jeho skončení „běží“ ochranná doba, která může být až 180 dní.

  Pokud by ale k zahájení těhotenství došlo až po skončení pracovního poměru, tedy v době, kdy již budete nezaměstnaná, pak zde logicky žádná ochranná doba není.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

  § 15

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Pokud byste ukončila pracovní poměr, tak se pak můžete jít zaevidovat na Úřad práce. Minimálně již jen z toho důvodu, aby za vás stát hradil zdravotní pojištění.

  Pokud byste dostala odstupné (třeba za 3 měsíce), tak za první 3 měsíce nemáte nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti a tu byste začala dostávat až od 4 měsíce. Tím ale o žádné peníze nepřicházíte. Namísto toho abyste podporu dostávala od 1 do 5 měsíce, byste jí měla od 4 do 8 měsíce.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď