Mohu pracovat, když jsem v evidenci na Úřadu práce?

Otázka

Dobrý den,

Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď a teď mi na konci měsíce skončila výpovědní doba. Šla jsem na Úřad práce a tam mi spočítali podporu, kterou budu brát 5 měsíců.

Zajímalo by mě, kdybych si našla nějakou brigádu, jestli je to v pořádku? Mohu pracovat na nějaké brigádě, když jsem na Úřadu práce? Nebo je to nějak omezené?

Předem děkuji za radu.

Vyřešeno
, , Jarka T. 4 roky 1 Odpověď 2043 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Během doby, kdy jste vedená jako uchazeč o zaměstnání, můžete v omezeném rozsahu pracovat. A to v případě, že měsíční příjem nepřesáhne jednu polovinu minimální mzdy. To je aktuálně 7 300 Kč (minimální mzda v roce 2020 je 14 600 Kč).

  Během doby, kdy jste vedená jako uchazeč o zaměstnání, můžete pracovat v klasickém pracovním poměru (např. na zkrácený úvazek), být ve služebním poměru, nebo pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Vždy ale jen s ohledem na výši příjmu.

  Naopak práce formou dohody o provedení práce (DPP) možná není.

  Viz paragraf 25, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

  a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

  b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

  Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

  Co se týká podpory v nezaměstnanosti, tak po dobu, kdy je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti, je to trochu jinak.

  Během doby, kdy vám stát vyplácí podporu, nesmíte pracovat (nesmíte mít žádný jiný příjem). Pokud byste si nyní našla nějakou brigádu (na DPČ), tak máte povinnost to ihned oznámit na Úřad práce (nejpozději v den zahájení práce).

  Po dobu, kdybyste pracovala na této brigádě, byste sice byla i nadále vedená na Úřadu práce (pokud by váš příjem nebyl vyšší než 7300 Kč měsíčně), ale současně byste nedostávala podporu v nezaměstnanosti. Ta by se vám na dobu práce pozastavila.

  Viz paragraf 44, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, po dobu, po níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.

  Takže v souhrnu – po dobu, kdy dostáváte podporu v nezaměstnanosti, nesmíte mít žádný jiný příjem. Pokud byste nějaký měla, tak se výplata podpory přeruší.

  Po ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti můžete pracovat, ale maximálně za 7300 Kč měsíčně. Pokud by byl příjem vyšší, tak vás vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání.

  Na Úřadu práce také můžete pracovat jen na DPČ (nebo třeba na částečný úvazek). Nesmíte pracovat na DPP.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď