Mateřská dovolená a poměr na dobu určitou

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se informovat jak je to v případě pracovního poměru na dobu určitou a plánování těhotenství.

V polovině června 2019 jsem nastoupila do nového zaměstnání s roční smlouvou přes kontraktorskou agenturu na dobu určitou. Před tím jsem 2 a půl roku pracovala u jiné společnosti a 14 dní mezi nástupy byla na Úřadu práce.

Nyní s partnerem uvažujeme o dítěti. Nejsem si proto jista, zda se do lhůty 270 dni započítává pouze doba strávená v novém zaměstnání, jestli bych měla nárok na mateřskou a z jakého základu by se mi vypočítávala rodičovská.

Předem děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Jana S. 4 roky 1 Odpověď 721 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  U nároku na mateřskou dovolenou nebo peněžitou pomoc v mateřství až tak moc nezáleží na tom, jestli v zaměstnání máte uzavřenu smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou.

  To může hrát roli jen s tím ohledem, že když máte pracovní smlouvu na dobu neurčitou, tak vás zaměstnavatel jako těhotnou (nebo pak i v době kdy jste na mateřské nebo rodičovské dovolené), nemůže jen tak jednoduše propustit.

  Pokud ale máte smlouvu na dobu určitou, tak ta zaniká k datu, k jakému je sjednáno ukončení. Tedy i v době kdy jste těhotná, v pracovní neschopnosti, na mateřské nebo rodičovské dovolené.

  Co se týká nároku na peněžitou pomoc v mateřství, tak zde jsou dvě hlavní podmínky. Jednak to, abyste v době zahájením PPM (tedy v době 6 – 8 týdnů před porodem), byla zaměstnána (účastník nemocenského pojištění). Nebo abyste dané době, byla alespoň v ochranné lhůtě. Ta může být až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti).

  Druhou podmínkou je pak i vámi zmiňovaných 270 dní účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech. Ty se počítají ze všech zaměstnání, které jste případně měla za poslední dva roky.

  Tedy pokud nesplníte podmínku 270 dní v posledním zaměstnání, může se vám započítat i doba nemocenského pojištění v předchozím zaměstnání (zaměstnáních). Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32:

  (2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

  (5) Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pojištění, v němž není splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství; překrývající se doby účasti na pojištění lze započítat jen jednou. Je-li zároveň uplatněn nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jednoho nebo více pojištění, ve kterých je splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, a z pojištění, v němž není splněna tato podmínka, započtou se pro splnění této podmínky v pojištění, v němž tato podmínka splněna nebyla, jen ty dny v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, v nichž trvala účast na pojištění v 270 dnech souběžně v takovém počtu pojištění, z nichž je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Není-li podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2 splněna ve více pojištěních, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství jen u toho pojištění, v němž je nejvyšší denní vyměřovací základ; přitom platí postup podle věty první a druhé.

  Takže to, že jste nyní nastoupila do nového zaměstnání, ničemu nevadí. Pro nárok na PPM by se vám zohlednilo i předchozí zaměstnání.

  V dotazu se ptáte z jakého základu by se vypočítávala „rodičovská“ – předpokládám, že máte na mysli spíše mateřskou? Ta se zpravidla vypočítává na základě příjmů (hrubé mzdy) v posledním zaměstnání, za posledních 12 měsíců. Měsíc, ve kterém je mateřská zahájena, se už nezohlední.

  Rodičovský příspěvek je aktuálně 300 000 Kč na jedno dítě. Pokud nemáte nárok na mateřskou, pak si můžete zvolit RP maximálně do 10 000 Kč měsíčně. Pokud máte nárok na mateřskou (nebo pokud doloží příjem otec dítěte), pak si můžete zvolit i vyšší měsíční částku. Odpovídá výši PPM (70% z 30ti násobku redukovaného vyměřovacího základu pro PPM).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď