Mám nárok na odstupné při práci na dohodu DPČ?

Otázka

Dobrý den, už skoro tři roky pracuji pro stejného zaměstnavatele na dohodu DPČ. Nyní mi zaměstnavatel oznámil, že mi smlouvu už neprodlouží (podepisujeme ji vždy na rok, a zatím pokaždé zaměstnavatel hodně stál o to, abych si ji prodloužila).

Zajímalo by mě, na co mám nárok, když dostanu výpověď z DPČ? Mám nárok na odstupné? Pracuji tam už dost dlouho, takže myslím, že bych snad mohla něco dostat?

A jak to bude s podporu v nezaměstnanosti? Na tu budu mít taky nárok?

Děkuji za radu

Vyřešeno
, , , Hanka K. 4 roky 1 Odpověď 1911 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na odstupné je upraven v zákoníku práce. Konkrétně se jedná o zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 67 a 68.

  Na odstupné mají podle tohoto zákon pouze zaměstnanci, kteří pracují na hlavní pracovní poměr. Při práci na dohodu (ať už se jedná o DPČ nebo DPP) nárok na odstupné není – viz paragraf 77, zákoník práce:

  § 77
  (2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
  a) převedení na jinou práci a přeložení,
  b) dočasné přidělení,
  c) odstupné,
  d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
  e) překážky v práci na straně zaměstnance,
  f) dovolenou,
  g) skončení pracovního poměru,
  h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a
  i) cestovní náhrady.

  U DPČ (dohody o pracovní činnosti), tedy nárok na odstupné nikdy nevzniká. A je jedno, co je důvodem pro ukončení pracovního poměru.

  Nehledě na to, že píšete, že máte uzavřenou dohodu na dobu určitou. Pokud je pracovní poměr ukončen uplynutím doby sjednané ve smlouvě na dobu určitou, tak nevzniká nárok na odstupné ani zaměstnancům, kteří pracují na HPP. Na odstupné je nárok jen při výpovědi.

  Pro vás ale každopádně platí, že u DPČ není na zákonné odstupné nárok nikdy.

  Co se týká nároku na podporu v nezaměstnanosti, tak na tu byste nárok mít mohla. V případě, že máte u DPČ sjednán měsíční příjem vyšší než 3000 Kč, pak má zaměstnavatel povinnost za vás odvádět sociální pojištění. Díky tomu se vám pak doba práce na DPČ započítává pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  U podpory musíte mít splněno minimálně 12 měsíců v zaměstnání za poslední dva roky. Podle toho co píšete, byste tedy na podporu mohla mít nárok.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď