Mám nárok na neplacené volno po skončení rodičovské dovolené (péče o dítě do 7 roků)?

Otázka

Dobrý den, bude mi končit rodičovská dovolená a mě by zajímalo, jaké mám možnosti, co bude dále.

Jsem zaměstnaná a mám pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokud tomu rozumím správně, tak bych se hned po 3 narozeninách syna, měl vrátit do zaměstnání. Syn má ale větší zdravotní potíže, a tak určitě nebude moci chodit do školky.

Chtěla bych s ním zůstat jetšě nějakou dobu. Zatím je otázka, zda kdy bude moci nastoupit do školky. Co bude, až mu začne škola, zatím vůbec neřeším.

Zajímalo by mě, jestli mám nárok na neplacené volno od zaměstnavatele? Musí mi ho poskytnout nebo budu muset dát výpověď? Jak je to případně se sociálním a zdravotním během neplaceného volna?

Děkuji

Vyřešeno
, , Barbora T. 4 roky 1 Odpověď 804 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Podmínky, za kterých vám zaměstnavatel poskytuje placené/neplacené volno (pracovní volno s náhradou mzdy, nebo bez náhrady mzdy), upravuje zákoník práce. Viz zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 199. Jednotlivé důvody pro poskytnutí placeného/neplaceného volna jsou upraveny v příloze nařízení vlády číslo 590/2006 Sb.

  V souvislosti s péčí o dítě po skončení rodičovské dovolené, ale nárok na pracovní volno není nijak upraven. Z toho pak vyplývá, že po skončení rodičovské dovolené nemáte „automaticky“ nárok na placené volno. Je to o dohodě se zaměstnavatelem. Zda vám ho poskytne nebo ne.

  Co se týká nároku na neplacené volno, tak tam je zákon dosti „otevřený“. Zaměstnavatel vám může poskytnout neplacené volno, ale je to na jeho rozhodnutí. Neplacené volno tedy není možné „nárokovat“.

  Můžete zaměstnavatele o neplacené volno požádat. V případě, že po skončení rodičovské dovolené nemáte možnost umístit dítě do školky (nebo o něj zajistit péči jiným způsobem), tak je právo na vaší straně.

  Již v roce 2008 Nejvyšší soud rozhodnul, že zaměstnankyně, která po skončení rodičovské nenastoupí zpět do zaměstnání, může mít nárok na poskytnutí pracovního volna.

  Pokud o tom předem písemně informuje zaměstnavatele, a pokud má závažné důvody, proč nemůže nastoupit do zaměstnání po rodičovské. Viz podrobnější informace.

  Pokud vám zaměstnavatel poskytne neplacené volno (délka neplaceného volna, není v tomto případě omezena), pak byste se měla přihlásit u své zdravotní pojišťovny, jako osoba pečující o dítě do 7 roků. V takovém případě za vás zdravotní pojištění bude platit stát.

  Co se týká sociálního pojištění, tak to za vás nikdo platit nebude. Doba, kdy pečujete o dítě do 4 roků, se vám ale započítává do nároku na důchod. Pokud byste byla na neplaceném volnu déle, pak si případně můžete platit dobrovolné důchodové pojištění, aby se vám i další roky započítali do nároku na důchod.

  K placení důchodového pojištění se můžete přihlásit na místně příslušné OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení podle místa vašeho trvalého bydliště). Minimální výše dobrovolného pojištění je v roce 2020 částka 2439 Kč měsíčně (28% z jedné čtvrtiny průměrné mzdy).

  Během doby, kdy budete na neplaceném volnu, nebudou zaměstnavateli vznikat žádné zvláštní náklady s tím, že jste u něj pořád zaměstnaná (s výjimkou nějakých drobných administrativních nákladů).

  Nemusí za vás platit žádné odvody (běžně by za vás na neplaceném volnu musel platit zdravotní pojištění, ale to vyřešíte tím, že budete vedená jako osoba pečující o dítě do 7 roků).

  To by mohl být další argument, proč by vám měl zaměstnavatel neplacené volno poskytnout.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď