Konec pracovního poměru na dobu určitou a rodičovská dovolená

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho nejdéle trvá rodičovská dovolená, pokud mi před RD skončil pracovní poměr na dobu určitou. Vlastně už v době těhotenství (stručně řečeno…).

Píše se, že do 3 let věku dítěte musí držet zaměstnavatel místo. Takže 3 roky rodičovské dovolené.

Ale já už nejsem u zaměstnavatele. Já jsem si prodloužila RP na 4 roky, a teď bude mít syn 3 roky. Chtěla bych mít tedy 4 roky RD i 4 roky pobírat RP. Jak nejdéle tedy trvá délka Rodičovské dovolené?

Děkuji

Vyřešeno
, Jana J. 4 roky 1 Odpověď 519 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Je nutné rozlišovat mezi rodičovskou dovolenou a čerpáním rodičovského příspěvku. To jsou dvě různé věci, které jsou vzájemně poměrně nezávislé. Je tedy možné být na rodičovské dovolené a při tom nedostávat rodičovský příspěvek. Stejně tak je možné nebýt na rodičovské dovolené a čerpat rodičovský příspěvek (což je i váš případ).

  Rodičovská dovolená je omluvené volno, doba nepřítomnosti v zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, omluvit vaši nepřítomnost v zaměstnání. A to maximálně do 3 roků dítěte. Viz paragraf 195, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

  § 196 Rodičovská dovolená
  K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

  Vzhledem k tomu, že váš pracovní poměr zanikl už v době těhotenství, tak jste podle všeho nikdy nebyla ani na mateřské nebo ani na rodičovské dovolené.

  Jistě, měla jste zřejmě nárok jak na peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“), tak i na rodičovský příspěvek. To je ale něco jiného než rodičovská dovolená. Tím, že jste nyní bez zaměstnání, tak se u vás nedá hovořit o rodičovské dovolené. Takže to, že vaše dítě dosáhlo věku 3 roky, nehraje žádnou roli.

  Rodičovský příspěvek můžete čerpat až do doby, než jsou dítěti 4 roky, nebo do doby než je vyčerpána celá částka (aktuálně je to 300 000 Kč). Viz paragraf 30, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb:


  § 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše

  (1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 300000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 300 000 Kč.

  Pokud jste si změnila výši rodičovského příspěvku tak, aby vám byl vyplácen až do 4 roků dítěte, tak jej budete dostávat do této doby.

  Po dobu čerpání rodičovského příspěvku, za vás odvádí zdravotní pojištění stát a tato doba se vám započítává i do doby nároku na důchod (sociální pojištění jako takové, za vás nikdo neplatí, ale to není až tak podstatné).

  Takže v souhrnu – rodičovská dovolená je maximálně do 3 roků dítěte (končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte). Vy ale nejste na rodičovské dovolené, takže se vás to nijak netýká.

  Rodičovský příspěvek je maximálně do 4 roků dítěte (nebo do doby než se vám narodí další dítě) nebo do doby než je vyčerpána celá částka (300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď