Kolik si mohu vydělat, když jsem na úřadu práce?

Otázka

Dobrý den,

Na konci září mi skončil pracovní poměr, a já jsem teď od začátku října nezaměstnaná. Šla jsem na Úřad práce a tam mi vypočítali podporu v nezaměstnanosti.

Zajímalo by mě, jak je to nějakou brigádou nebo přivýdělkem na Úřadu práce. Někde jsem četla, že mohu pracovat třeba na dohodu, pokud si vydělám jen pár tisíc korun. Jinde zase píší, že nemohu pracovat vůbec. Jako tedy přesně je.

Děkuji za nějaké srozumitelné informace

Vyřešeno
, Petra L. 4 roky 1 Odpověď 3132 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud jste nezaměstnaná, vedená v evidenci Úřadu práce a máte nárok na podporu, tak jsou vaše možnosti mít nějaký přivýdělek nebo brigádu omezené.

  V době, kdy dostáváte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete mít žádný legální/oficiální příjem.

  Pokud byste zahájila nějakou práci (byť i jen „za pár tisíc korun“, na dohodu), tak to bude znamenat, že by vám byla pozastavena výplata podpory v nezaměstnanosti.

  V praxi by to pro vás znamenalo, že byste zahájení takové práce musela ihned oznámit na Úřad práce (nejpozději v den jejího zahájení). A od toho dne by se vám přestala vyplácet podpora. Nepřišla byste o ni, a začala by se vám případně vyplácet po skončení dané práce/brigády.

  Viz paragraf 44, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, po dobu, po níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.

  Jiná je ale situace, kdy už nemáte nárok na podporu. Pak můžete začít pracovat v nějakém zaměstnání.

  Pokud byste měla v dané práci příjem vyšší než ½ minimální mzdy (více než 7300 Kč), tak by to znamenalo, že vás vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání.

  Takže maximální výše přivýdělku na Úřadu práce je 7300 Kč (minimální mzda v roce 2020 je 14 600 Kč, v roce 2021 to bude zřejmě o něco více – zatím ještě ale není schváleno).

  Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

  a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

  b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

  Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

  I takovou brigádu musíte ihned nahlásit (nejpozději v den jejího zahájení). Pokud bude příjem nižší než 7300 Kč, tak budete nadále vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání a stát za vás i nadále bude případně odvádět zdravotní pojištění atd.

  Takže v souhrnu – v době, kdy dostáváte podporu v nezaměstnanosti, nesmíte mít buď žádný příjem, nebo se vám výplata podpory zastaví.

  V době, kdy nedostáváte podporu (neměla jste na ni od začátku nárok nebo už vám nárok na podporu skončil), můžete mít příjem maximálně do 7300 Kč.

  Není to ale jenom o výši příjmu. Když jste vedená na Úřadu práce, tak nesmíte pracovat formou práce na dohodu o provedení práce, ale pouze na dohodu o pracovní činnosti (nebo vykonávat nějakou činnost na základě pracovního/služebního poměru).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď