Kolik je nemocenská bezprostředně po skončení rodičovské?

Otázka

Dobrý den,

Bude mi končit rodičovská dovolené. Jsem stále zaměstnaná u firmy, kde jsem pracovala, před začátkem rodičovské, a mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Bohužel ale, při skončení rodičovské, nebudu mít školku pro dítě. A také jsem už zase těhotná. Takže mi přijde „zbytečné“, nastupovat na těch pár měsíců zpět do práce a řešit komplikace s hlídáním pro dceru.

Ráda bych si nechala napsat neschopenku (na rizikové těhotenství), takže by mi nemocenská začala hned v den návratu do zaměstnání. Neschopenka by mi bezprostředně navazovala na konec rodičovské.

Zajímalo by mě, z čeho se mi případně bude počítat nemocenská, když jsem teď několik roků byla na rodičovské?

Děkuji za vysvětlení.

Vyřešeno
, , Zuza 3 roky 1 Odpověď 1778 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Pokud jste stále zaměstnaná (váš pracovní poměr během rodičovské dovolené neskončil), tak vám po návratu zpět do zaměstnání, vzniká nárok na „placenou neschopenku“ (nemocenské dávky).

  Během prvních 14 dní, by vám nemocenskou platil zaměstnavatel (za skutečně neodpracované/zameškané hodiny). Výše náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je 60% z průměrného výdělku (podléhá redukci).

  Protože v době začátku neschopenky, nebudete mít v rozhodném období (pro výpočet průměrného výdělku), odpracováno alespoň 21 dní, tak se pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele použije pravděpodobný výdělek – viz paragraf 355, zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb.:

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Od 15 dne na neschopence vám vzniká nárok na nemocenské dávky „od státu“. Ty jsou placeny za každý kalendářní den. Jejich výše je 60 – 72% z denního vyměřovacího základu (s délkou neschopenky se postupně zvyšují).

  Opět proto, že v zaměstnání nebudete pracovat, tak se nedá použít běžný výpočet, na základě aktuálního příjmu. V takovém případě se postupuje dále do minulosti. Výpočet nemocenské by tedy vycházel z příjmu, který jste měla v zaměstnání, ještě před začátkem rodičovské (nebo spíše mateřské) dovolené.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006, paragraf 18:

  (6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

  Tj. zjednodušeně řečeno, by vaše nemocenská, kterou byste zahájila bezprostředně po skončení rodičovské, odpovídala 60% z hrubé mzdy (podléhá redukci), kterou máte v pracovní smlouvě (resp., kterou jste měla před začátkem mateřské v zaměstnání).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď