Jsem těhotná ve zkušební době – na co mám nárok?

Otázka

Dobrý den,

Nedávno jsem kvůli stěhování do jiného města ukončila práci, kde jsem pracovala nepřetržitě skoro 5 roků. Předchozí zaměstnání jsem ukončila 31. 10. 2020. Hned od 2. 11. 2021 jsem pak nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem teď už necelé dva měsíce ve zkušební době.

Tento týden jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, dokonce již ve 3 měsíci těhotenství. Je mi jasné, že až to v práci oznámím, tak mi dají výpověď, ještě před koncem zkušební doby.

Na internetu jsem se dočetla, že by se na mě měla vztahovat nějaká ochranná lhůta.

Zajímalo by mě, na jak to je a jestli mám nárok na nějakou podporu od Úřadu práce, nebo s čím vlastně můžu počítat.

Mockrát děkuji!

Vyřešeno
, , Olga K. 3 roky 1 Odpověď 1747 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  To, že jste těhotná, ještě během zkušební doby, nemusí automaticky znamenat, že vás zaměstnavatel ihned propustí. Nedá se to určitě vyloučit, ale není to nějaké „automatické pravidlo“.

  Také určitě platí, že vy nemáte žádnou povinnost oznamovat zaměstnavateli své těhotenství. Zvláště, pokud vám do konce zkušební doby, zbývá ještě něco přes jeden měsíc.

  Pokud nebude nastupovat na neschopenku kvůli rizikovému těhotenství, nebo pokud nebudete po zaměstnavateli žádat nějaké úlevy z pozice těhotné ženy (přeřazení na jinou práci apod.), tak se o tom zaměstnavatel nemusí vůbec dozvědět.

  Rozhodně nemáte povinnost, informovat zaměstnavatele ihned, jakmile se dozvíte, že jste těhotná. Zaměstnavateli v podstatě musíte oznámit, až termín nástupu na mateřskou dovolenou (v příslušné době, až to bude aktuální).

  Každopádně, i kdyby s vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ještě ve zkušební době, nemusí být vše ztraceno.

  Po skončení zaměstnání, ve kterém jste již byla těhotná, je zde opravdu ochranná doba, pro případný nárok na mateřskou.

  Ochranná doba, může být až 180 dní. Pokud ale poslední zaměstnání (ve kterém bylo zahájeno těhotenství), trvá kratší dobu než 180 dní, pak je i ochranná doba kratší.

  Z aktuálního zaměstnání – pokud by bylo ukončeno například na konci druhého měsíce zkušební doby, by vám tak plynula ochranná doba jen cca 60 dní.

  Pokud jste ale již ve třetím měsíci těhotenství, pak to znamená, že těhotenství bylo zahájeno ještě během předchozího zaměstnání, kde jste pracovala zmíněných 5 roků. Pak by vám ochranná doba plynula již z předchozího zaměstnání.

  Tj. i kdyby byla současná práce ukončena ještě ve zkušební době (třeba po dvou měsících), po skončení zaměstnání, byste byla v ochranné době 180 dní.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Vzhledem k tomu, že jste poslední minimálně dva roky, byla stále zaměstnaná a vzhledem k tomu, že v době začátku mateřské (peněžité pomoci v mateřství), byste zřejmě ještě měla být v ochranné době, pak byste před porodem měla mít nárok na PPM.

  Začátek „mateřské“ (PPM), je v době 6 – 8 týdnů před porodem. V té době bystě si tedy podala standardní žádost o mateřskou, a měla byste na ni mít nárok.

  Délka mateřské (peněžité pomoci v mateřství), je pak 28 týdnů na jedno dítě. Výpočet mateřské by vycházel z vašeho příjmu v posledním zaměstnání, i když by v té době, již třeba bylo ukončené. Viz tato kalkulačka pro výpočet mateřské v roce 2021.

  Po skončení mateřské, byste měla nárok na rodičovský příspěvek.

  Pokud by váš pracovní poměr skončil ještě ve zkušební době, pak byste mohla jít na Úřad práce a zde byste měla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, podle běžných podmínek.

  Až do porodu, resp. do začátku mateřské byste tedy byla nezaměstnaná, na Úřadu práce. A dostávala byste podporu v nezaměstnanosti – viz kalkulačka podpora v nezaměstnanosti v roce 2021.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď