Jak se počítá průměrná mzda pro podporu v nezaměstnanosti?

Otázka

Zajímalo by mě, jak a přesně z čeho se vypočítává průměrná mzda, pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.

Všude se píše, že by to měla být výplata za poslední 3 měsíce, ale mě to tedy úplně přesně takhle nevychází? Tak by mě zajímalo jak to přesně je?

Díky

Vyřešeno
, Ondra F. 4 roky 1 Odpověď 6884 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je rozhodující váš hrubý příjem, za poslední ukončené čtvrtletí, v posledním zaměstnání. Nejsou to tedy poslední tři měsíce, jak se to někdy zjednodušeně uvádí.

  Pokud si například půjdete na Úřad práce požádat o podporu v červnu, pak se to vypočítá z příjmu, který jste měl v lednu až březnu. Pokud ale půjdete na Úřad práce až o pár dní později, v červenci, tak už se to bude počítat z měsíců duben až červen.

  Podpora se dále vypočítá z průměrné čisté mzdy (resp. z průměrného čistého výdělku). A to je něco jiného než to, co vám každý měsíc od zaměstnavatele přijde na účet.

  Základem pro výpočet je vaše průměrná hrubá hodinová mzda (průměrný výdělek).

  Ten se spočítá tak, že za dané 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí) se sečtou všechny vaše příjmy  – hrubá mzda nebo plat, příplatky za práci přes čas, za víkendy, práci v noci, ve svátek, odměny, prémie, bonusy apod. Pokud je v tomto období vyplacena nějaká celoroční odměna (za delší dobu), tak se rozpočítá na počet měsíců, za který náleží.

  Naopak, pokud jste v tomto období nemocný nebo na dovolené, tak se příjem (náhrada za nemoc, nebo náhrada za dovolenou), nezapočítá.

  Výsledná suma, součet všech hrubých příjmů se vydělí počtem skutečně odpracovaných hodin.

  Záleží na tom, jak máte rozvržené směny. Započítají se i přesčasové hodiny v daném období. Pokud máte v zaměstnání konto pracovní doby, pak je to ještě jinak.

  Výsledkem je průměrný výdělek za hodinu. Z něj se určí průměrný výdělek za týden. Tj. průměrná hodinová mzda se vynásobí počtem hodin, které máte v pracovní smlouvě na jeden týden.

  Týdenní výdělek se pak vynásobí koeficientem 4,38, což je průměrný počet týdnů v jednom měsíci.

  A to je průměrný hrubý výdělek (něco trochu jiného než průměrná hrubá mzda). Z ní se pak vypočítá čistá mzda, tím že se odečte sociální, zdravotní, daně (podle toho, co je pro vás platné v době, kdy se provádí výpočet).

  Díky tomuto postupu se pak výsledná průměrná čistá mzda může lišit od skutečného matematického průměru za 3 měsíce. Rozdíl by neměl být diametrálně odlišný, ale může se jednat o stokoruny (výjimečně i více) směrem nahoru nebo i dolů.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď