Brigáda na smlouvu DPP při registraci na ÚP

Otázka

Dobrý den,

16. 1. 2021 mi končí rodičovská dovolená a zároveň mi skončí pracovní poměr. Zaměstnavatel zrušil mou pozici, tím pádem jsem dostala výpověď a 5 platů odstupné.

Během RD jsem chodila na brigády na smlouvu DPP, chtěla jsem se zeptat, když teď nastoupím na ÚP, zda mohu na brigády chodit dál? Měsíčně jsem si tak vydělala ca 5000 Kč.

Jestli jsem to správně pochopila, když dostanu odstupné, tak stejně nebudu dostávat podporu v nezaměstnanosti a tím pádem bych mohla dál pracovat, než si najdu nové zaměstnání?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , , Marcela C. 3 roky 1 Odpověď 773 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Během evidence na Úřadu práce, máte možnost pracovat, jen v případě, že se jedná o pracovní nebo služební poměr. Nebo že se jedná o dohodu o pracovní činnosti (DPČ). U nich pak příjem nesmí přesáhnout jednu polovinu minimální mzdy.

  Minimální mzda se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 15 200 Kč. V roce 2021, si tak na Úřadu práce můžete vydělat maximálně 7 600 Kč hrubého měsíčně.

  Pracovat na nějaké brigádě, kde máte smlouvu na DPP (dohodou o provedení práce), není možné vůbec. Ani v době kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.:

  (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

  a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

  b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

  Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

  Pro tato zaměstnání, vykonávané během doby evidence na Úřadu práce, pak platí doplňující podmínky – například to, že vám daná práce/brigáda nesmí bránit v tom, abyste chodila na řádné schůzky na ÚP, nebo následně nastoupila do nového zaměstnání – viz:

  (5) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.

  Práce na nějaké brigádě je také možná, jen v době, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. V době, kdy máte nárok na podporu, nesmíte mít žádný příjem (z jakéhokoliv typu brigády/zaměstnání, v jakékoliv výši).

  Takže, pokud byste si chtěla v době evidence na ÚP, přivydělávat na nějaké brigádě, tak je to možné. Ale jen v době, kdy vám nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. A nesmí to být práce na DPP (dohoda o provedení práce).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď

Zvolte si svůj obrázek:
Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar