Příspěvek na bydlení v družstevním bytě

Otázka

Dobrý den, jsem ve velmi těžké situaci a potřebovala bych radu.

Před dvěma týdny jsem se přestěhovala se svým 10 letým synem do družstevního bytu. Nájem na tento byt činí celkově 7 500,- Kč.

Jsem matka samoživitelka, vydělávám průměrně něco okolo 14-15 tisíc, chtěla jsem si proto zažádat o příspěvek na bydlení.

Bohužel jsem se však dneska od sociální pracovnice dozvěděla, že na tento příspěvek nemám nárok z důvodu, proto že družstvo tento byt, ve kterém žiji, pronajalo osobě, která zde nežije, ale tento byt dále pronajímá tudíž je vedena jako nájemce ne jako vlastník a já jsem a z tohoto důvodu nemám nárok na příspěvek a ani čestné prohlášení tohoto nájemníka, že tam nebydlí a byt pouze pronajímá třetí osobě, by nepomohl k tomu, abych příspěvek dostala.

Můžete mi prosím poradit, co mám dělat nebo na koho se mám obrátit a jestli je tato situace nějak řešitelná?

Děkuji za Váš čas a odpověď

Vyřešeno
, , , Michaela S. 2 roky 1 Odpověď 1028 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Faktickým vlastníkem družstevního bytu, je vždy právnická osoba (bytové družstvo). Osoba, o které se zpravidla mluví, jako „majiteli družstevního bytu“, je pouze členem družstva a ve vztahu k bytu má on sám uzavřenou nájemní smlouvu.

  Pokud vám tento „majitel bytu“, pronajal byt, pak se nemůže jednat o nájem (nájemní smlouvu), ale o podnájem (podnájemní smlouvu).

  Nájemní smlouvu je možné uzavřít, pouze s faktickým majitelem bytu. Nájemce sice může byt dál pronajmout, ale pouze jako podnájem (viz občanský zákoník).

  A bohužel, příspěvek na bydlení, je možné získat, jen pokud máte nájemní smlouvu, nebo pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví. U podnájmu (podnájemní smlouvy), na příspěvek na bydlení nárok není.

  Ten, kdo vám byt pronajal, si o příspěvek na bydlení požádat může, vy už bohužel ne.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 24:

  § 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

  (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže

  a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně

  b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

  (2) Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá. Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo47b). Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu.

  Vaše situace, tedy nemá žádné řešení. Družstvo s vámi nemůže uzavřít nájemní smlouvu (nejste členem družstva). Ten, kdo vám byt pronajal, s vámi nemůže uzavřít nájemní smlouvu (sám je v pozici nájemce). Přestěhovat se do jiného bytu, je pro vás asi nereálné, když jste se právě nastěhovala.

  Kromě příspěvku na bydlení, existuje i dávka doplatek na bydlení. Na ten je nárok i v případě podnájmu. Jedná se ale o dávku hmotné nouze, na kterou mají nárok pouze osoby ve hmotné nouzi.

  To, zda jste osobou ve hmotné nouzi, závisí na více faktorech. Nerozhoduje jenom samotná výše příjmu, posuzují se celkové sociální a majetkové poměry.

  Můžete se případně zkusit obrátit na Úřad práce, zda byste na tuto dávku mohla mít nárok. Vzhledem k výši příjmu, to ale není zcela pravděpodobné.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď