Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pokud pracujete jako OSVČ (vedlejší činnost), tak se vám jako příjem z této činnosti bude započítávat to, co máte v daňovém přiznání. Pokud byste si o příspěvek na bydlení žádala nyní (duben 2020), tak se bude zohledňovat příjem z daňového přiznání za rok 2018 (tedy daňové přiznání, které jste podával v roce 2019).

  U OSVČ je to tak, že váš příjem – resp. zisk (rozdíl mezi příjmy a náklady) se vydělí číslem 12 (počet měsíců v roce, bez ohledu na to, jestli jste podnikala po celý rok). A to se vám započítá jako příjem. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 1917/1995 Sb., paragraf 5:

  (4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

  a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo

  b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

  Pokud by to bylo tak, že jste zatím nepodávala daňové přiznání, tak by se vám jako příjem započítalo 25% z průměrné mzdy v ČR:

  (6) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu

  a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo

  b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu.

  V roce 2020 by se vám jako minimální příjem započítala částka 8500 Kč.

  U OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, se obdobně jako minimální příjem počítá 17 000 Kč (50% z průměrné mzdy).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď