Kompenzační bonus 2021 – OSVČ vedlejší a příjem ze zaměstnání

Otázka

Dobrý den,

OSVČ r. 2019 celý rok. Jedná se o službu, která byla omezena vládními nařízeními.

Od 1. 1. 2020 do 26. 8. 2020 úřad práce. Od 27. 8. 20 do 30. 9. 2020 OSVČ hlavní.

Od 1. 10. 20 mám OSVČ jako vedlejší, z důvodu zaměstnání.

Jedná se mi o kompenzační bonus 2021. Jakou roli a které měsíce, jsou při posuzování o nároku na KB 2021 důležité ze zaměstnání?

Pokud bych měla OSVČ jako hlavní, tomu rozumím. Ale se souběhem zaměstnání se v tom trošku neorientuji.

Děkuji.

Vyřešeno
Alena 3 roky 1 Odpověď 699 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pro nárok na kompenzační bonus, není až tak podstatné, jestli jste OSVČ hlavní nebo vedlejší.

  Zákon požaduje, abyste byla osobou samostatně výdělečně činnou, podle zákona o důchodovém pojištění. A to můžete splňovat jako OSVČ hlavní, vedlejší nebo třeba i jako spolupracující osoba.

  Nejsou tedy odlišné podmínky, pokud je podnikání vaše hlavní činnost, a pokud je to jenom vedlejší. Podmínky jsou stejné.

  Příjem ze zaměstnání hraje u kompenzačního bonusu roli, při posuzování převažujícího příjmu. Ve srovnávacím (nebo případně rozhodném období), musí být převažující příjem z činnosti, která je nyní během epidemie omezena.

  Pokud jste zahájila podnikání od 1. 1. 2019, pak jako srovnávací období pro kompenzaci za únor 2021, přichází v úvahu listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020.
  Pokud byste zvolila srovnávací období listopad 2018 až leden 2019 (a podnikala od 1. 1. 2019), pak by to znamenalo, že podnikání bylo zahájeno až v průběhu srovnávacího období.

  V takovém případě by vaším srovnávacím obdobím mohly být kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce, během prvních 8 měsíců (v době leden 2019 až srpen 2019).

  Pokud byste ale podnikala i v roce 2018 (z vašeho dotazu to jasně nevyplývá), pak by pro vás platilo jen období listopad 2018 až leden 2019 (nebo případně listopad 2019 až leden 2020).
  Ve srovnávacím období, musí být příjem z podnikání (z omezené činnosti) tím převažujícím. Zde by hrál roli případný příjem ze zaměstnání (ze závislé činnosti) nebo z nájmu atd.

  Další podmínkou pro nárok na kompenzační bonus, je pokles příjmu (tržeb) v předchozím měsíci (u kompenzace za únor 2021 jsou to tržby za leden 2021), ve srovnání s průměrnou výší příjmu ve srovnávacím období.

  Pokud je příjem za předcházející měsíc alespoň o 50% nižší, než průměr za srovnávací období, tak máte nárok na kompenzační bonus.

  Zde se posuzují příjmy (tržby) z omezené činnosti. Souběžný příjem ze zaměstnání, už zde nehraje roli (ten se posuzuje jen při vyhodnocování převažujícího příjmu).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď