Kolik je maximální rodičovský příspěvek v roce 2021?

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat:

Jsem na rodičovské dovolené, kterou jsem si dala na 3 roky. Momentálně dostávám 10 000 Kč měsíčně.

Jsem ale znovu těhotná, a tak bych si chtěla zvýšit měsíční částku rodičovské, abych to stihla dobrat před tím, než půjdu na další mateřskou.

Malé je nyní rok a půl, a další dítě by se mělo narodit za cca 7 měsíců. V práci jsem měla plat 18 000 Kč

Děkuji.

Vyřešeno
, Markéta B. 2 roky 1 Odpověď 263 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Možnost volby výše rodičovského příspěvku, závisí na tom, jaký jste měla vyměřovací základ (pro peněžitou pomoc v mateřství), k datu narození prvního dítěte.

  Maximální výše rodičovského příspěvku (měsíční částka), kterou si můžete zvolit, odpovídá 30-ti násobku denního vyměřovacího základu pro PPM.

  Viz. Zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30:

  (2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).

  (3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky

  b) převyšující 10 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně; při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší, nebo

  Pokud jste měla před narozením prvního dítěte hrubou mzdu 18 000 Kč (v dotazu nepíšete, zda to je čistá nebo hrubá mzda, pro výpočet denního vyměřovacího základu je určující hrubá mzda, pokud jste v dotazu uvedla čistou mzdu, pak by to vycházelo úplně jinak), pak by vám vycházela maximální možná částka rodičovského příspěvku na 11 538 Kč měsíčně.

  Vyšší měsíční částku, byste mohla dostat jen v případě, že by byl doložen příjem otce dítěte (a ten měl adekvátně vyšší vyměřovací základ).

  Můžete si nyní, na zbývající měsíce, zvýšit měsíční částku rodičovského příspěvku. To je možné provést na Úřadu práce, přičemž byste to neměla odkládat. Změna (zvýšení), se projeví až od dalšího měsíce.

  Nemusíte se ale bát, že byste o nevyčerpanou část rodičovského příspěvku přišla. Od července 2021, platí změna zákona. Nyní máte nárok, na vyplacení zbývající (nevyčerpané) části rodičovské, při narození dalšího dítěte.

  Viz paragraf 30a, zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

  § 30a

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  O nárok na rodičovský příspěvek na první dítě, přijdete ve chvíli, kdy vám bude vznikat nárok na „mateřskou“ (PPM) na druhé dítě (začíná 6 – 8 týdnů před porodem).

  Následně (po narození druhého dítěte), si na Úřadu práce můžete požádat o doplacení zbylé, nevyčerpané části rodičovského příspěvku.

  Pokud tedy z celkové částky rodičovské (aktuálně je to 300 000 Kč), nestihnete vyčerpat například 100 000 Kč, pak vám je Úřad práce vyplatí jednorázově, po narození druhého dítěte.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď