Z čeho se mi vypočítá podpora v nezaměstnanosti (ukončení ve zkušební době)

Otázka

Dobrý den, z čeho se mi vypočítá výše podpory v nezaměstnanosti? Na UP jsem se přihlásil na začátku dubna 2023

Před tím, jsem přesně 2 roky, pracoval u jedné firmy, kde mi ale neprodloužili smlouvu na dobu určitou.  Po ukončení této práce s dobou určitou, jsem nastoupil do jiné firmy, kde jsem měl zkušební dobu.

Během zkušební doby, jsem tam vlastně ani nepracoval – celou dobu to bylo jen úvodní školení. Zaměstnání bylo ukončeno po 6 dnech ve zkušební době.

Chtěl bych se zeptat, z čeho se teda bude počítat podpora v nezaměstnanosti? Paní na ÚP mi řekla, že mi to vypočítají z těch 6 dnů, což mi přijde divné.

Hledal jsem si to na internetu, a všude se píše, že se to počítá z posledních 3 měsíců. Spočítali mi podporu, která vychází dost nízká. Kdyby to byl průměr za 3 měsíce, tak by to vycházelo podstatně lépe.

Také by mě zajímalo, jestli mám nárok na nějakou sociální dávku? Musím platit nájem, výživné na dítě a navíc mám i nějaké půjčky. To z té nízké podpory, rozhodně nezvládnu.

Vyřešeno
, , , Michal 1 rokem 1 Odpověď 413 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Výpočet podpory v nezaměstnanosti, se provádí na základě průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání (pouze v některých případech, se podpora vypočítá na základě průměrné mzdy v ČR a je velmi nízká; u OSVČ se vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění).

  Bez ohledu na délku posledního zaměstnání (jestli to bylo 6 dní, 6 měsíců nebo 6 roků), se podpora počítá jen z tohoto posledního zaměstnání. A to, i když bylo ukončeno jen po několika dnech, ve zkušební době.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50, odstavec 1:

  § 50

  (1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

  Máte pravdu v tom, že obvykle se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí na základě příjmu v zaměstnání za 3 měsíce (poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

  Zákoník práce, podle které se řídí výpočet průměrného výdělku (pozor ale na to, že se nejedná o průměrnou čistou výplatu), ale současně stanovuje, že pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, než celé kalendářní čtvrtletí, tak se průměr počítá z kratší doby.

  Pokud zaměstnání bylo dokonce kratší než 21 dní (21 odpracovaných směn), pak se nepoužije průměrný výdělek, ale pravděpodobný výdělek.

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 355:

  § 355 Pravděpodobný výdělek

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Pokud vám vychází nízká podpora v nezaměstnanosti, pak můžete mít nárok i na další sociální dávky. Záleží na vaší konkrétní situaci (kterou neznám) a na tom, zda budou splněny podmínky pro jednotlivé dávky.

  Můžete mít například nárok na příspěvek na bydlení. Pokud byste měl opravdu jen velmi nízký příjem (nebo vůbec žádný), pak můžete být nárok i na příspěvek na živobytí. Nebo jsou zde i přídavky na dítě. Všechny sociální dávky, se vyřizují na Úřadu práce, tam vám určitě poradí co a jak.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď